Obstarávateľ

Ičo
35919001
Adresa
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Kontaktná osoba
JUDr. Lukáš Vitek
E-mail
lukas.vitek@ndsas.sk
Telefónne číslo
+421 258311048

Počet vyhlásených zákaziek


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
600
400
200
0

Vývoj úspor


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 %
20 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec
Stav
Ukončená
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Práce
Hodnotiace kritérium
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
239 112 849,53 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Áno
Dátum vyhlásenia súťaže
13.05.2015
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
08.06.2015 10:00

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzača
Stav
239 112 849 €
0 %
22,1 %
Víťaz
7,1 %
15,5 %
242 152 553 €
-1,3 %
16,4 %
Neúspešný
13,2 %
12,8 %
249 350 904 €
-4,3 %
5,8 %
Neúspešný
10,3 %
6,5 %
17,2 %
14,7 %

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Vysvetleniea doplnenie súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie č.1 17122015
Iný dokument k zákazke16.12.2015
+1Zápisnicao posúdení splnenia podmienok účasti
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti11.12.2016
+1Vysvetleniea doplnenie súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie č.2
Iný dokument k zákazke08.06.2015
+1Pokynna zmenu č. 24 k ZM/2016/0464 - D3 Čadca,Bukov - Svrčinovec
Zmluva03.03.2020
+1Pokynna zmenu č. 5 k ZM/2016/0464 - D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec
Zmluva04.06.2018
+1ZM/2016/0464-skutočneuhradené plnenie za rok 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia21.03.2018
+1Pokynna zmenu č. 29 k ZM/2016/0464 - D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec
Zmluva01.03.2020
+1Pokynna zmenu č. 21 k ZM/2016/0464 - D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec
Zmluva26.11.2019
+1Pokynna zmenu č. 2 k ZM/2016/0464 - D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec
Zmluva01.02.2018
+1Pokynna zmenu č. 27 k ZM/2016/0464 - D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec
Zmluva01.03.2020