Naše ciele sú:

 • zvýšiť transparentnosť vo verejnom obstarávaní a obchodných vzťahoch
 • dosiahnuť aby sa súťažilo čistejšie
 • prostredníctvom verejnej kontroly zvýšiť efektivitu pri nakladaní s verejnými zdrojmi
 • otvorenými dátami podporovať hospodársku súťaž pre lepšie podnikateľské prostredie na Slovensku
 • zvýšiť záujem firiem o štátne zákazky
 • pomôcť obstarávateľom získavať kvalitných dodávateľov

Vytvorili sme jedinečnú databázu, ktorá kombinuje informácie zo všetkých verejne dostupných zdrojov o firmách a organizáciách, ktorú pravidelne aktualizujeme.

Opravili sme tisíce chybných dát a informácií zverejnených vo vestníku verejného obstarávania pre presnejšie analýzy a štatistiky.

Vďaka spolupráci profesionálov vo verejnom obstarávaní, ekonómov a výskumníkov na Technickej univerzite v Košiciach sme pripravili jedinečný projekt TRANSPAREX®.

Získajte informačnú výhodu vďaka unikátnym dátam

 • nastavte ponukovú cenu na základe historického vývoja cien konkurencie
 • zvýšte efektívnosti predkladania ponúk správnym výberom zákazky
 • získajte dokonalý prehľad o obchodných aktivitách konkurencie
 • vyhľadávajte nových obchodných partnerov, objednávateľov a dodávateľov
 • zlepšite efektivitu práce pri príprave, realizácii a kontrole verejného obstarávania

Sme otvorení spolupráci s každým, kto má záujem o zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku.

Ján Džuppa
Ján Džuppa

Zodpovedný za vedenie spoločnosti. V minulosti pracoval v nadnárodných konzultačných spoločnostiach, kde sa venoval auditu a ekonomickému poradenstvu pre najväčšie slovenské a medzinárodné firmy. Tiež pracoval ako finančný riaditeľ v IT sektore. Je člen FCCA a SKAU.

Miroslav Staroň
Miroslav Staroň

Zodpovedný za vývoj systému a technickú prevádzku. Bol členom medzinárodných developerských tímov zameraných na vývoj softvérových riešení. Autorsky sa podieľal na vývoji systému elektronického nakupovania ELENA a po technickej stránke zabezpečil kompletný vývoj systému TRANSPAREX.

Jozef Gajdoš
Jozef Gajdoš

Zodpovedný za projektové riadenie. Ako manažér sa podieľal na viacerých úspešných IT projektoch. Manažoval vybudovanie univerzitného výskumného parku na UPJŠ v Košiciach. Vo FinTech oblasti sa podieľal na vývoji viacerých platobných a bankových mobilných aplikácií. Má skúsenosti s budovaním a vedením tímu a vášeň pre efektívne a transparentné procesy.

Matúš Džuppa
Matúš Džuppa

Spoluzodpovedný za oblasť verejného obstarávania, ktorej sa profesionálne venuje viac než 15 rokov. Realizuje procesy verejného obstarávania, zastupuje záujemcov a uchádzačov, príležitostne pôsobí ako školiteľ. Autor a prevádzkovateľ systému elektronického obstarávania ELENA, www.e-lena.sk.

Radoslav Delina
Radoslav Delina

Dátový vizionár a inovátor s dôrazom na spoločenskú zodpovednosť využíva medzinárodné skúsenosti vo vede a výskume pre návrh a realizáciu riešení. V profesnej praxi sa venuje hlavne výskumom v oblasti Informačnej spoločnosti a vplyvu informačných a komunikačných technológií na rôzne socio-ekonomické domény, elektronickému

Juraj Tkáč
Juraj Tkáč

Spoluzodpovedný za oblasť verejného obstarávania. Je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní - komentár, Zákon o verejnom obstarávaní - veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných

Vývojový tím

Tomáš Bednarik, Andrej Bobrík, Marcel Dancák, Jozef Fuker, Daniel Goboňa, Ján Kolinčák, Martin Kraviansky, Gabriel Lukáč, Marek Skokan, Jaroslav Socháň, Andrej Sulík

Grafika a dizajn

Právne služby

MENKE LEGAL s.r.o.
Vážime si životné prostredie rovnako, ako vy, preto sme naše servery a infraštruktúru umiestnili v top eko-friendly datacentre na Slovensku.

Certifikáty

ISO 9001:2015ISO 14001:2015ISO/IEC 20000-1:2011ISO/IEC 27001:2013