Systém TRANSPAREX predstavuje unikátny agregátny a analytický informačný projekt, ktorý umožňuje získavať a spracúvať údaje z verejných zdrojov predovšetkým o právnických osobách, a to s využitím pokročilých matematických algoritmov a jedinečných analytických metodík. Výsledkom takéhoto spracovania sú výstupy, ktoré bezprecedentným spôsobom prispievajú k transparentnosti podnikateľského prostredia, uľahčeniu vzájomnej komunikácie podnikateľov a strategického manažmentu, ako aj zákonnosti a transparentnosti procesov obstarávania tovarov a služieb v Slovenskej republike.

Verejné registre, z ktorých systém TRANSPAREX získava údaje pre svoju činnosť, môžu obsahovať aj osobné údaje rôznych osôb, ktoré sú v týchto registroch zverejnené, najmä osobné údaje fyzických osôb – podnikateľov, osôb konajúcich v mene spoločností, a pod. Tieto osobné údaje sú preto taktiež spracúvané v nevyhnutnom rozsahu pre riadne plnenie funkcionalít systému TRANSPAREX.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 účinné od 25.5.2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) prináša nové pravidlá týkajúce sa spracovania osobných údajov fyzických osôb. Toto nariadenie nemá zásadný vplyv na naše služby, pretože pracujeme hlavne s dátami o právnických osobách.

K ochrane osobných údajov pristupujeme zodpovedne a s náležitou starostlivosťou. Nasledujúce podstránky podrobnejšie popisujú všetky právne aspekty súvisiace s GDPR.

Podmienky používania Informačného systému TRANSPAREXVšeobecné obchodné podmienky využívania služieb systému TRANSPAREX právnickými osobami a fyzickými osobami – podnikateľmiVšeobecné obchodné podmienky využívania služieb systému TRANSPAREX fyzickými osobami – spotrebiteľmiPoučenie o spracúvaní osobných údajov v rámci databáz systému TRANSPAREXPoučenie o spracúvaní osobných údajov zákazníkov systému TRANSPAREX - podnikateľské vzťahyPoučenie o spracúvaní osobných údajov zákazníkov systému TRANSPAREX - spotrebiteliaPoučenie o spracovaní osobných údajov - kontaktný formulárPolitika cookies

Všetko transparentne!

Na našej stránke neukladáme žiadne cookies tretích strán, ani žiadne marketingové cookies, ktoré vás bežne obťažujú na iných stránkach.

Na našej stránke využívame len technické cookies, ktoré sú nevyhnutné na riadne fungovanie našej stránky a fungovanie funkcionalít systému TRANSPAREX.