Realizujete verejné obstarávanie?

Splňte zákonnú povinnosť skúmania konfliktu záujmov a skúmania kolúzie vďaka TRANSPAREX® KONFLIKT CHECK.

Každý verejný obstarávateľ je povinný v procese verejného obstarávania vyhodnocovať konflikt záujmov a zisťovať možné kolúzne správanie. Systém TRANSPAREX(r) ponúka jediný dostupný nástroj na splnenie zákonných povinností verejných obstarávateľov. Vyhodnotenie možných vzťahov, konfliktu záujmov alebo kolúzneho správania sa uchádzačov na základe majetkových a personálnych väzieb v organizáciách.


    Čo získate s TRANSPAREX® KONFLIKT CHECK?
  • jediný nástroj na splnenie zákonnej povinnosti konfliktu záujmov
  • jediný dostupný nástroj na zisťovanie kolúzneho správania sa uchádzačov
  • splnenie zákonných povinností verejného obstarávateľa
  • ak ste uchádzačom vo verejnom obstarávaní, zistite prípadný konflikt záujmov obstarávateľa a vášho konkurenta
  • kontrolujte správnosť postupu vo verejnom obstarávaní