Nové obchodné príležitosti


Dátum vyhlásenia
Názov zákazky
Obstarávateľ
PHZ
Druh
Zdroj
18.06.2021
Vybudovanie výťahu
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza81 915 € (bez DPH)PráceVVO
18.06.2021
Rekonštrukcia cesty III/1301 obec Jaslovské Bohunice (II. etapa), km 4,430 - 5,120
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja125 838 € (bez DPH)PráceVVO
18.06.2021
Odstránenie brečtanu z juhovýchodného parkánu
Trenčianske múzeum v Trenčíne3 150 € (bez DPH)SlužbyVVO
18.06.2021
Rekonštrukcia a prístavba objektu - jasle pre deti do 3 rokov veku dieťaťa
Mesto Krompachy241 505 € (bez DPH)PráceVVO
18.06.2021
Rekonštrukcia ciest - Školská a súvisiace
Obec Rovinka901 536 € (bez DPH)PráceVVO
18.06.2021
Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave – historické-remeselné a ekologické centrum Gemera“ stavebné práce
Mesto Jelšava610 848 € (bez DPH)PráceVVO
18.06.2021
DOSTAVBA ZŠ I. BUKOVČANA 3
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves1 136 203 € (bez DPH)PráceVVO
18.06.2021
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Ilava“Časť:Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Ilava II. etapa
Mesto Ilava141 600 € (bez DPH)PráceVVO
18.06.2021
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Ilava“Časť:Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Ilava I. etapa
Mesto Ilava43 600 € (bez DPH)PráceVVO
18.06.2021
Veľký Grob, kanalizácia a ČOV
Miestny národný výbor vo Veľkom Grobe3 950 241 € (bez DPH)PráceVVO

Unikátne dáta v oblasti
verejného obstarávania

Nehanbíme sa povedať, že dáta tohto rozsahu inde nenájdete. Presvedčte sa o tom sami s balíkom PROFESSIONAL.Aké dáta TRANSPAREX® ponúka?
01.Informácie o všetkých právnických osobách
02.Majetkové a personálne prepojenia a konflikt záujmov
03.Najkomplexnejšie dáta verejného obstarávania
04.Najväčšia databáza nových zákaziek
05.Overené referencie od objednávateľov
Informácie o všetkých právnických osobách
Prejsť na cenník
Máte záujem o prístup k najväčšej databáze dát v oblasti verejného obstarávania na Slovensku?Zakúpte si balík PROFESSIONAL
teraz so zľavou 50%.
Prejsť na cenník