Nové obchodné príležitosti


Dátum vyhlásenia
Názov zákazky
Obstarávateľ
PHZ
Druh
Zdroj
15.10.2021
Oplotenie Mestského ovocného sadu v Petržalke
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava22 959 € (bez DPH)PráceVVO
15.10.2021
Rekonštrukcia nemocnice Galanta – Urgentný príjem – zmena dokončenej stavby
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.1 088 887 € (bez DPH)PráceVVO
15.10.2021
Zníženie energetickej náročnosti Administratívnej budovy ŠÚ SR v Banskej Bystrici - stavebné práce
Štatistický úrad Slovenskej republiky1 581 558 € (bez DPH)PráceVVO
15.10.2021
Výmena vodorovných a zvislých rozvodov zdravotechniky v bytovom dome na ul. Medveďovej 21, Bratislava-Petržalka
Mestská časť Bratislava - Petržalka225 950 € (bez DPH)PráceVVO
15.10.2021
ROZŠÍRENIE ČOV NOVÝ TEKOV
Obec Nový Tekov444 896 € (bez DPH)PráceVVO
15.10.2021
Zneškodnenie odpadu skládkovaním 2022
Mesto Štúrovo167 140 € (bez DPH)SlužbyVVO
15.10.2021
Modernizácia učební pre ZŠ Stropkov – didaktické pomôcky
Mesto Stropkov102 724 € (bez DPH)TovaryVVO
15.10.2021
Obstaranie zvukového systému
PRO SOUND s.r.o.135 911 € (bez DPH)TovaryVVO
15.10.2021
Scénické osvetlenie
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre71 804 € (bez DPH)TovaryVVO
14.10.2021
Pata - verejná kanalizácia - rozšírenie kanalizácie
Miestny národný výbor v Pate3 927 992 € (bez DPH)PráceVVO

Unikátne dáta v oblasti
verejného obstarávania

Nehanbíme sa povedať, že dáta tohto rozsahu inde nenájdete. Presvedčte sa o tom sami s balíkom PROFESSIONAL.Aké dáta TRANSPAREX® ponúka?
01.Informácie o všetkých právnických osobách
02.Majetkové a personálne prepojenia a konflikt záujmov
03.Najkomplexnejšie dáta verejného obstarávania
04.Najväčšia databáza nových zákaziek
05.Overené referencie od objednávateľov
Informácie o všetkých právnických osobách
Prejsť na cenník
Máte záujem o prístup k najväčšej databáze dát v oblasti verejného obstarávania na Slovensku?Zakúpte si balík PROFESSIONALPrejsť na cenník