Overte obchodného partnera.

Unikátne dáta v oblasti
verejného obstarávania

Nehanbíme sa povedať, že dáta tohto rozsahu inde nenájdete. Presvedčte sa o tom sami s balíkom PROFESSIONAL.Aké dáta TRANSPAREX® ponúka?
01.Informácie o všetkých právnických osobách
02.Majetkové a personálne prepojenia a konflikt záujmov
03.Najkomplexnejšie dáta verejného obstarávania
04.Najväčšia databáza nových zákaziek
05.Overené referencie od objednávateľov
Informácie o všetkých právnických osobách
Prejsť na cenník

Naši spokojní zákazníci

"TRANSPAREX je neoceniteľný partner pre naše podnikanie. Nástroje na overovanie obchodných partnerov a analýzu ich obchodného správania sú jedinečné na trhu. Overovanie ekonomických rizík a analýza rizík vo verejnom obstarávaní predstavuje konkurenčnú výhodu. Informácie z katastra nehnuteľností v prehľadnej podobe s možnosťou vyhľadávania podľa množstva voliteľných kritérií nemajú na Slovensku konkurenciu."
logo
Ing. Marek Ščury, riaditeľ oblasti BDStrabag pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o.
"Informačný systém úspešne používame pre potreby vyhodnocovania konfliktu záujmov a identifikáciu kolúzie v procese verejného obstarávania a v procese kontroly verejného obstarávania dotácií poskytnutých úradom."
logo
Ing. Renáta Remeňová, oddelenie verejného obstarávania Úradu VládyÚrad vlády