Nové obchodné príležitosti


Dátum vyhlásenia
Názov zákazky
Obstarávateľ
PHZ
Druh
Zdroj
17.09.2021
Rekonštrukcia mosta ul. Kežmarská
Mesto Poprad248 834 € (bez DPH)PráceVVO
17.09.2021
Optimalizácia vykurovania objektu Stredoslovenskej galérie (Pretórium)
Stredoslovenská galéria51 719 € (bez DPH)TovaryVVO
17.09.2021
Rekonštrukcia cesty II/507 Hlohovec žel. priecestie - Hlohovec, km 68,290 - 69,230
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja327 936 € (bez DPH)PráceVVO
17.09.2021
Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom
Mesto Dubnica nad Váhom756 818 € (bez DPH)PráceVVO
17.09.2021
Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 – Dom hudby
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava4 133 000 € (bez DPH)PráceVVO
17.09.2021
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Malý Slavkov
Obec Malý Slavkov617 599 € (bez DPH)PráceVVO
17.09.2021
Stavebné úpravy 2. a 3. poschodia GAUDEAMUS
Bratislavský samosprávny kraj189 273 € (bez DPH)PráceVVO
17.09.2021
Cyklistické komunikácie v meste Hlohovec a m. č. Šulekovo - hrádza - pravostranná hrádza
Mesto Hlohovec331 862 € (bez DPH)PráceVVO
17.09.2021
Dodávka a montáž podláh v Spojenej škole, Kremnička 10, Banská Bystrica.
Spojená škola292 855 € (bez DPH)PráceVVO
17.09.2021
Rekonštrukcia vnútorných priestorov ZUŠ Daliborovo nám. 2 v Bratislave
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava147 300 € (bez DPH)PráceVVO

Unikátne dáta v oblasti
verejného obstarávania

Nehanbíme sa povedať, že dáta tohto rozsahu inde nenájdete. Presvedčte sa o tom sami s balíkom PROFESSIONAL.Aké dáta TRANSPAREX® ponúka?
01.Informácie o všetkých právnických osobách
02.Majetkové a personálne prepojenia a konflikt záujmov
03.Najkomplexnejšie dáta verejného obstarávania
04.Najväčšia databáza nových zákaziek
05.Overené referencie od objednávateľov
Informácie o všetkých právnických osobách
Prejsť na cenník
Máte záujem o prístup k najväčšej databáze dát v oblasti verejného obstarávania na Slovensku?Zakúpte si balík PROFESSIONALPrejsť na cenník