Dáta spracované v systéme TRANSPAREX


78 134
-57,3 %
2022/2023
11 819
43,5 %
2022/2023
1 108 645
-62,1 %
2022/2023
8 203
-100 %
2022/2023

Finančný objem ukončených súťaží


ZsNH5 536 558 514,93 €
EKS2 567 394 652,55 €
VVO36 674 184 367,72 €
transparex.sk

Celkové počty súťaží


Ukončené90,79 % - 692 136
Zrušené 6,41 % - 48 868
Prebiehajúce2,8 % - 21 379
transparex.sk

Priemerná doba trvania VO


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
500
400
300
200
100
0
Podlimitné zákazky bez EU fondov
Podlimitné zákazky s EU fondami
Nadlimitné zákazky bez EU fondov
Nadlimitné zákazky s EU fondami
Zákazky s nízkou hodnotou s EU fondami
transparex.sk

Objemy vyhlásených súťaží v rokoch


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
12 mld.
10 mld.
8 mld.
6 mld.
4 mld.
2 mld.
0
VVO
ZsNH
EKS
transparex.sk

Priemerné úspory vo verejnom obstarávaní


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 000 %
0 %
-5 000 %
-10 000 %
-15 000 %
-20 000 %
VVO
ZsNH
EKS
transparex.sk
Stav
Názov zákazky
Obstarávateľ
PHZ/ Konečná cena
Úspora
Počet ponúk/ Počet vylúčení
Trvanie
Trvanie v dňoch
Zdroj
Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave s predpokladaným 30-ročným poskytovaním zdravotnej starostlivosti v tejto nemocnici, vrátane poskytovania kapacít pre výučbuMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
6 366 518 000,00 € (bez DPH) Zákazka zrušená
Zákazka zrušená
0 0
16.01.201512.12.2016
696VVO
Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce - Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz - Holice, projekt PPPMinisterstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
4 530 000 000,00 € (bez DPH) Trvá
Trvá
Trvá
28.01.2015Trvá
TrváVVO
Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce - Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz - Holice, projekt PPPMinisterstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
4 530 000 000,00 € (bez DPH) 1 891 280 000,00 € (bez DPH)
58 %
1 0
30.01.201501.07.2016
518VVO
Laboratórny nábytok FCHPT 2023Slovenská technická univerzita v Bratislave
1 445 000 000,00 € (bez DPH) 1 389 992,97 € (bez DPH)
99,9 %
1 0
22.02.202307.06.2023
105VVO
Výber uznaných skladovateľov núdzových zásob ropyAgentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov
475 749 888,92 € (bez DPH) 1,50 € (bez DPH)
100 %
1 0
06.12.202126.09.2022
294VVO
Poskytovanie služieb pravidelnej, nepravidelnej a príležitostnej autobusovej dopravy.Banskobystrický samosprávny kraj
408 960 000,00 € (bez DPH) Trvá
Trvá
Trvá
17.09.2020Trvá
TrváVVO
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Bratislavský krajBratislavský samosprávny kraj
388 692 228,53 € (bez DPH) 334 039 143,16 € (bez DPH)
14,06 %
1 0
24.04.202019.10.2021
543VVO
Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juhNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
369 506 890,00 € (bez DPH) 356 345 380,48 € (bez DPH)
4 %
16 3
04.06.201526.04.2017
692VVO
ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapaŽeleznice Slovenskej republiky
367 982 089,00 € (bez DPH) 364 938 980,47 € (bez DPH)
1 %
13 3
27.07.201520.07.2016
359VVO
ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle ŽilinaŽeleznice Slovenskej republiky
353 747 214,59 € (bez DPH) 323 373 002,46 € (bez DPH)
9 %
9 0
16.10.201902.12.2020
413VVO
Rekonštrukcia a dostavba areálu FNsP F.D. Roosevelta Banská BystricaFakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
350 000 941,66 € (bez DPH) Trvá
Trvá
Trvá
04.10.2023Trvá
TrváVVO
Nákup VTV 4x4Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
321 000 000,00 € (bez DPH) Zákazka zrušená
Zákazka zrušená
0 0
06.06.201918.05.2020
347VVO
ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČRŽeleznice Slovenskej republiky
305 035 160,00 € (bez DPH) 274 985 419,17 € (bez DPH)
10 %
12 2
02.02.201717.09.2020
1323VVO
Obstaranie dopravcu pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Trenčiansky samosprávny kraj.Trenčiansky samosprávny kraj
301 124 720,06 € (bez DPH) Trvá
Trvá
Trvá
21.02.2023Trvá
TrváVVO
Obstaranie dopravcov na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave pre Prešovský samosprávny kraj - 2023Prešovský samosprávny kraj
298 905 773,00 € (bez DPH) Trvá
Trvá
Trvá
04.05.2023Trvá
TrváVVO
R4 Prešov – severný obchvat (km 4,3 - 14,5)Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
263 000 000,00 € (bez DPH) 337 745 665,33 € (bez DPH)
0 %
5 0
02.03.202203.08.2023
519VVO
D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela VišňovéNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
260 921 237,26 € (bez DPH) 254 835 881,97 € (bez DPH)
2,33 %
3 0
06.02.202026.05.2021
475VVO
Priehradové pozinkované stožiare VVN – Výstavba 110 kV vedenia č. V6812 Snina - SobranceVýchodoslovenská distribučná, a.s.
253 600 000,00 € (bez DPH) 1,50 € (bez DPH)
40,86 %
1 0
01.06.202215.08.2022
75VVO
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave pre Košický samosprávny krajKošický samosprávny kraj
251 237 676,00 € (bez DPH) 22 768 699,21 € (bez DPH)
90,94 %
1 0
18.11.202110.03.2022
112VVO
Komplexné zabezpečenie stávok hazardných hier a nelotériových produktovTIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
249 100 000,00 € (bez DPH) 179 401 010,00 € (bez DPH)
28 %
2 0
03.10.201804.03.2019
152VVO