Obstarávateľ

Ičo
31364501
Adresa
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Kontaktná osoba
Ing. Dominik Čejka
E-mail
cejka.dominik@zsr.sk
Telefónne číslo
+421 220294087

Počet vyhlásených zákaziek


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
150
100
50
0

Vývoj úspor


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 %
-0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR
Stav
Ukončená
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Práce
Hodnotiace kritérium
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/Poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
305 035 160,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Áno
Dátum vyhlásenia súťaže
02.02.2017
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
20.03.2017 08:30

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzačov
Stav
40000334 - Zahraničný subjekt (KZ)
212 493 055 €
30,3 %
30,3 %
Vylúčený
ERALISPA - Zahraničný subjekt (IT)
18,5 %
VI229975 - Zahraničný subjekt (IT)
274 985 419 €
9,9 %
9,9 %
Neúspešný
15,9 %
353 484 139 €
-15,9 %
-7,2 %
Neúspešný
16,3 %
15,5 %
-15,9 %
375 281 871 €
-23 %
22,1 %
Neúspešný
6,6 %
14,7 %
392 411 079 €
-28,6 %
1,6 %
Neúspešný

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Vysvetlenie- č.4
Iný dokument k zákazke16.03.2017
+1Vysvetlenie- č.5
Iný dokument k zákazke27.03.2017
+1Informáciao výsledku vyhodnotenia ponúk
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk03.09.2018
+1INFORMÁCIAO VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk21.10.2019
+1Vysvetlenie- č.2
Iný dokument k zákazke23.02.2017
+1Vysvetlenie- č.7
Iný dokument k zákazke05.04.2017
+1ODSTRÁNENIEPROTIPRÁVNEHO STAVU
Iný dokument k zákazke11.03.2019
+0Dodatokč. 1 k Zmluve o Dielo č. 01/2017
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ01.12.2020
+1Zápisnicao vyhodnotení ponúk - časť 10
Zápisnica o vyhodnotení ponúk16.09.2020
+3Skupina:,,ŽSR, DNV – Kúty“
Ponuky uchádzačov16.09.2020