Prehľad o organizácii
Doprastav, a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
31333320
2020372497
SK7120000206
1000-1999 zamestnancov
27.12.1993
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 581/B
-11,4 mil. €
-2 930,4 %
2022/2021
205 mil. €
-2,4 %
2022/2021
-0,06
-3 323,5 %
2022/2021
1,77 mld. €
-50 %
2022/2021
N/A

Zisk Doprastav, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 mil. €
20 mil. €
10 mil. €
0 €
-10 mil. €
-20 mil. €
transparex.sk

Tržby Doprastav, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
280 mil. €
260 mil. €
240 mil. €
220 mil. €
200 mil. €
180 mil. €
transparex.sk
1,8
0,56
n/a
1,52

Zisk pred zdanením Doprastav, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 mil. €
20 mil. €
10 mil. €
0 €
-10 mil. €
-20 mil. €
transparex.sk

EBITDA Doprastav, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 mil. €
10 mil. €
0 €
-10 mil. €
-20 mil. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Doprastav, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Doprastav, a.s.


Predstavenstvo Doprastav, a.s.


Člen dozorného orgánu Doprastav, a.s.


Správca reštrukturalizačného konania Doprastav, a.s.


Predmet činnosti Doprastav, a.s.


Kataster Doprastav, a.s.


Skrátené výkazy Doprastav, a.s.