Prehľad o organizácii
Doprastav, a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
31333320
2020372497
SK7120000206
1000-1999 zamestnancov
27.12.1993
Výstavba ciest a diaľnic
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0
0,59
45,7 %
401 tis. €
-88 %
2021/2020
210 mil. €
8,6 %
2021/2020
0
-87,4 %
2021/2020
1,77 mld. €
-50 %
2022/2021
N/A

Zisk Doprastav, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 mil. €
20 mil. €
10 mil. €
0 €
transparex.sk

Tržby Doprastav, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
280 mil. €
260 mil. €
240 mil. €
220 mil. €
200 mil. €
180 mil. €
transparex.sk
1,84
0,54
n/a
1,62

Zisk pred zdanením Doprastav, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
25 mil. €
20 mil. €
15 mil. €
10 mil. €
5 mil. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Doprastav, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 mil. €
10 mil. €
5 mil. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Doprastav, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Doprastav, a.s.


Predstavenstvo Doprastav, a.s.


Člen dozorného orgánu Doprastav, a.s.


Správca reštrukturalizačného konania Doprastav, a.s.


Predmet činnosti Doprastav, a.s.


Kataster Doprastav, a.s.


Skrátené výkazy Doprastav, a.s.