monitor
350 EUR /bez DPH(420 EUR s DPH)
denný monitoring nových zákaziekpersonalizované nastaveniemailové notifikácienajväčšia databáza nových obchodných príležitostí

konflikt check
350 EUR /bez DPH(420 EUR s DPH)
Skúmanie konfliktu záujmovKolúzne správanie uchádzačovNeobmedzené pridávanie osôb a firiem do skúmanej vzorkyJediný nástroj na splnenie zákonnej povinnosti vo verejnom obstarávaní

professional
1 250 EUR /bez DPH(1 500 EUR s DPH)
všetky databázy TRANSPAREX(r)Ekonomické analýzyRizikové udalostiAnalýzy verejných obstarávateľov a obstarávaníHistorický prehľad všetkých predložených ponúk, cien, priebehu a výsledku verejných obstarávaní.

Balíky

API pre pokročilú dátovú analytiku a integráciu do informačných systémov

free plan
monitor
konflikt check
professional
Vyhľadávanie firiem, organizácií a živnostníkov
Detailné informácie o spoločnostiach
Rizikové udalosti
Základné finančné ukazovatele
Historický prehľad osôb a prepojení vo firme - základný
Monitoring verejných obstarávaní na mieru
Denné notifikácie o nových zákazkách
Vyhľadávanie nových verejných obstarávaní
Denné notifikácie mailom podľa kľúčových slov alebo CPV kódov
Vyhľadávanie zákaziek podľa odvetvia a regiónu
Kompletná dokumentácia k verejnému obstarávaniu
Vyhľadávanie osôb podľa mena a priezviska
Finančné a personálne prepojenia spriaznených firiem
Kompletné informácie o nehnuteľnom majetku právnických osôb podľa katastra nehnuteľností
Register konečných užívateľov výhod
Finančné ukazovatele prepojených spoločností
Štruktúra vzťahov v organizácii
Historické a aktuálne informácie o osobách v spoločnosti, spoločníkoch a konečných užívateľov výhod
Informácie z obchodného, živnostenského registra a registra právnických osôb
Zjednodušené finančné výkazy v profile spoločnosti
Rýchly prehľad ekonomických ukazovateľov v profile spoločnosti
Finančné ukazovatele všetkých slovenských firiem
Automatické vypracovanie ekonomických ukazovateľov
Trendy a vývojové grafy ekonomických ukazovateľov
Finančné dáta firiem za celé dostupné historické obdobie
Údaje z finančných výkazov firiem
Finančné ukazovatele v Exceli
Zoznam realizovaných verejných obstarávaní od roku 2014 každého verejného obstarávateľa
Informácie o dosahovaných úsporách v zákazkách verejných obstarávateľov
Informácie o všetkých predložených ponukách v každej ukončenej zákazke
Zoznam najčastejších víťazov a zoznam najčastejších uchádzačov pre každého verejného obstarávateľa samostatne
Vizualizácia víťazov podľa okresu sídla dodávateľa pre každého verejného obstarávateľa
Štruktúra vzťahov v každom realizovanom verejnom obstarávaní
Informácie o všetkých zákazkách, v ktorých firma predložila ponuku
Zoznam úspešných aj neúspešných ponúk každej firmy vo verejnom obstarávaní
Informácie o ponukách predložených v združení s partnermi
Prehľad o ponúkaných zľavách v ponukách firiem
Prehľad partnerov a konkurentov firiem
Analýzy koncentrácie na trhu
Zoznam overených referencií dodávateľa
Referencie z oficiálneho registra referencií úradu pre verejné obstarávanie

Samostatné služby

Analýzy

ekonomické analýzy, hĺbkové a vzťahové analýzy vo verejnom obstarávaní na mieru podľa požiadaviek klienta nad rámec možností preddefinovaných filtrov


Konzultačné služby vo verejnom obstarávaní

profesionálne konzultačné služby poskytované firmám pri príprave ponúk, uplatnení revíznych postupov, nastavení vnútorných procesov firmy pre zvýšenie výkonnosti vo verejných obstarávaniach.


Overovanie štandardov ISO20400


Nezáväzný dopyt