konflikt check
30 EUR bez DPH / mesiac(36 EUR s DPH)
Skúmanie konfliktu záujmovKolúzne správanie uchádzačovNeobmedzené pridávanie osôb a firiem do skúmanej vzorkyJediný nástroj na splnenie zákonnej povinnosti vo verejnom obstarávaní

professional
70 EUR bez DPH / mesiac(84 EUR s DPH)
Všetky databázy TRANSPAREXEconomic_analysesRizikové udalostiAnalýzy verejných obstarávateľov a obstarávaníHistorický prehľad všetkých predložených ponúk, cien, priebehu a výsledku verejných obstarávaní.

professional-k
80 EUR bez DPH / mesiac(96 EUR s DPH)
Všetky služby balíka ProfessionalKataster nehnuteľností podľa názvu alebo IČO spoločnostiInformácie o majetkoch právnických osôb v profile spoločnosti

Balíky


konflikt check
professional
professional-k
Register konečných užívateľov výhod
Vyhľadávanie konfliktu záujmov podľa §23 zákona o verejnom obstarávaní
Overovanie konečných užívateľov výhod s víťazmi verejného obstarávania podľa §11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní
Skúmanie kolúzneho správania
Finančné a personálne prepojenia spriaznených firiem
Kompletná dokumentácia k verejnému obstarávaniu
Vyhľadávanie nových verejných obstarávaní
Vyhľadávanie zákaziek podľa odvetvia a regiónu
Historické a aktuálne informácie o osobách v spoločnosti, spoločníkoch a konečných užívateľov výhod
Automatické vypracovanie ekonomických ukazovateľov
Finančné ukazovatele prepojených spoločností
Finančné ukazovatele všetkých slovenských firiem
Finančné dáta firiem za celé dostupné historické obdobie
Finančné ukazovatele v Exceli
Informácie o všetkých predložených ponukách v každej ukončenej zákazke
Zoznam realizovaných verejných obstarávaní od roku 2014 každého verejného obstarávateľa
Zoznam najčastejších víťazov a zoznam najčastejších uchádzačov pre každého verejného obstarávateľa samostatne
Zoznam overených referencií dodávateľa
Vizualizácia víťazov podľa okresu sídla dodávateľa pre každého verejného obstarávateľa
Štruktúra vzťahov v každom realizovanom verejnom obstarávaní
Informácie o všetkých zákazkách, v ktorých firma predložila ponuku
Prehľad o ponúkaných zľavách v ponukách firiem
Vyhľadávanie v katastri nehnuteľností podľa IČO a/alebo názvu spoločnosti (bez nutnosti zadania katastrálneho územia alebo čísla LV)
Kompletné informácie o nehnuteľnom majetku právnických osôb podľa katastra nehnuteľností
Kompletný zoznam vlastníctva nehnuteľností vo vlastníctve právnických osôb v profile organizácie (automatické zobrazovanie v profile bez nutnosti zadávania údajov)
Kompletný prehľad vlastníctva nehnuteľností majetkových a personálne prepojených spoločností (automatické zobrazovanie v profile bez nutnosti zadávania údajov)

Samostatné služby

Analýzy

Ekonomické analýzy, hĺbkové a vzťahové analýzy vo verejnom obstarávaní na mieru podľa požiadaviek klienta nad rámec možností preddefinovaných filtrov


Konzultačné služby vo verejnom obstarávaní

profesionálne konzultačné služby poskytované firmám pri príprave ponúk, uplatnení revíznych postupov, nastavení vnútorných procesov firmy pre zvýšenie výkonnosti vo verejných obstarávaniach.


Overovanie štandardov ISO20400


Nezáväzný dopyt