Prístup k všetkým dátam s balíkom professional

Získajte to najlepšie, čo vám Transparex® vie dať. Dáta takéhoto formátu v oblasti verejného obstarávania a firiem nenájdete nikde inde. Presvedčte sa s nami.

S balíkom professional získavate prístupk detailným dátam v oblasti verejného obstarávania a firiem
Vyhľadajte v databázeViac než 500 000 organizácií, podnikateľov alebo živnostníkov
Verejné obstarávanie na jednom miesteNajväčšia databáza údajov z verejného obstarávania na Slovensku vrátane analýz a štatistík
Vyhľadávanie nových zákaziekV priemere viac než 230 nových obstarávaní denne v najväčšej databáze na Slovensku
Vyhodnotenie podmienok účastiZískajte informácie o splnení podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní
Analýza konkurencieZistite o svojej konkurencii všetky dostupné dáta, analyzujte ich obchodné správanie a spoznajte ich referencie
Kontrola konfliktu záujmovJediný dostupný nástroj na splnenie zákonných povinností pre verejnú správu
A mnoho ďalšieho:
Vyhľadávanie obchodných partnerov
Kontrola finančnej kondície firiem
Komplexné štatistiky verejného obstarávania
Filtrovanie zákaziek podľa kľúčových slov
Najväčšia databáza referencií
Identifikácia obchodných partnerov konkurencie
Majetkové a personálne prepojenie firiem
Register partnerov verejného sektora a mnohé ďalšie

Samostatné služby

Analýzy

ekonomické analýzy, hĺbkové a vzťahové analýzy vo verejnom obstarávaní na mieru podľa požiadaviek klienta nad rámec možností preddefinovaných filtrov


  • Ekonomické analýzy:vyhodnotíme Vašich obchodných partnerov z hľadiska ekonomických ukazovateľov, ukazovateľov rizika, partnerov, refrencií, obchodnej aktivity a.i. podľa požiadaviek klienta
  • Hĺbkové analýzy verejného obstarávania- špecializované analýzy na oblasť verejného obstarávania umožňujúce získať prehľad o správaní sa verejných obstarávateľov, porovnaní s inými obstarávateľmi, rizikovosti jendotlivých zákaziek, kombinované vyhľadávanie alertných signálov (konflikt záujmov, kartelové indikátory) a.i. Analyzujeme na základe požiadaviek správanie sa dodávateľa či skupín dodávateľov, ich prienik a koncentráciu na trhu, neštandardné formy správania, kartelové ukazovatele, konflikty záujmov a.i.
Cena určovaná podľa odhadovaných osobohodín

Konzultačné služby vo verejnom obstarávaní

profesionálne konzultačné služby poskytované firmám pri príprave ponúk, uplatnení revíznych postupov, nastavení vnútorných procesov firmy pre zvýšenie výkonnosti vo verejných obstarávaniach.


  • Profesionálne konzultačné službyverejným obstarávateľom pri príprave súťažných podkladov, realizácii zákaziek, zastupovaní pred Úradom pre verejné obstarávanie a inými auditnými orgánmi
Cena určovaná podľa odhadovaných osobohodín

Overovanie štandardov ISO20400


  • Prostredníctvom našich konzultantov vykonáme auditné procesy v organizácii obstarávateľa a pomôžeme nastaviť vnútorné procesy v organizácií tak, aby boli využité štandardizované postupy pri dodržiavaní parametrov sociálneho a enviromentálneho aspektu verejného obstarávania. Prostredníctvom procesov ISO 20400 - Sustainable Procurement Certification.
Cena určovaná podľa odhadovaných osobohodín

Nezáväzný dopyt