ESG a udržateľnosť – nové povinnosť pre slovenské podniky

Pravdepodobne sa stretávate stále častejšie s pojmami ako udržateľnosť, ESG, taxonómia, CSRD a podobne. Čo to ale znamená a čo to znamená pre Vašu firmu? Udržateľnosť sa často označuje aj ako ESG, čo je skratka pre „Environment“, „Social“ a „Governance“. Európska únia si stanovila v podobe Zelenej dohody (Green deal) ambiciózne ciele. Väčšina z nich sa týka environmentálnych cieľov: klimatická …

13.05.2024
TRANSPAREX. zverejnil rebríček Zodpovedných verejných obstarávateľov 2022

TOP ZODPOVEDNÝM VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM JE KANCELÁRIA ÚSTAVNÉHO SÚDU SR 30. október 2023, BratislavaPortál TRANSPAREX. zverejnili rebríček Zodpovedný obstarávateľ 2022, v ktorom zhodnotil verejných obstarávateľov za uplynulý rok. TOP verejným obstarávateľom sa stala Kancelária Ústavného súdu SR. V prvej desiatke je aj Slovenská inovačná a energetická agentúra, obec Široké či Horská záchranná služba. Analytici portálu TRANSPAREX. …

30.10.2023
Matúš Džuppa: TOP Zodpovedným obstarávateľom 2022 je Kancelária Ústavného súdu SR, vo verejnom obstarávaní však máme stále čo zlepšovať

V TRANSPAREX. sme tento rok znova zverejnili rebríček Zodpovedný obstarávateľ, v ktorom sme hodnotili verejných obstarávateľov za rok 2022. Víťazom rebríčka sa za uplynulý rok stala Kancelária Ústavného súdu SR. V rámci hodnotenia zodpovedných obstarávateľov sme zaznamenali nárast konkurencie, čo je pozitívny dôsledok zmeny zákona o verejnom obstarávaní. Matúš Džuppa, odborník na verejné obstarávanie, však upozorňuje aj na …

30.10.2023
UMELÁ INTELIGENCIA AKO NÁSTROJ NA ODHAĽOVANIE KARTELOV NA SLOVENSKU

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M. Využívanie umelej inteligencie v oblasti identifikácie dohôd obmedzujúcich súťaž predstavuje významný technologický pokrok. Skríningové testy predstavujú výrazné zlepšenie ochrany hospodárskej súťaže a zlepšenie konkurenčného prostredia. Ochrana hospodárskych záujmov využitím umelej inteligencie je uplatniteľná nielen v oblasti verejného obstarávania, ale aj v súkromnej sfére. O negatívnych účinkoch kartelových dohôd existuje množstvo analýz v ekonomickej aj právnej literatúre. Pravdepodobný …

30.04.2023
Viete, komu patrí veľká časť Slovenska? Okrem štátnych subjektov, sú vlastníkmi pôdy aj cirkev a súkromné firmy

V TRANSPAREX. sme sa pozreli na to, ktoré subjekty patria medzi najväčších vlastníkov pôdy na Slovensku. Okrem Slovenskej republiky a štátnych Lesov SR, medzi nich patrí aj Rímsko-katolícka cirkev a spomedzi súkromných subjektov dve rakúske spoločnosti. Prečítajte si, ako sa správajú k lesu súkromní verzus štátni hospodári. Kataster nehnuteľností obsahuje viac než 29 miliónov záznamov všetkých evidovaných vlastníkov na …

21.11.2022
Matúš Džuppa: V rebríčku najlepších verejných obstarávateľov viedli aj nemocnice a samosprávy obcí, kraje majú stále čo dobiehať

Portál TRANSPAREX. zverejnil rebríček hodnotenia verejných obstarávateľov za rok 2021. Analytici zhodnotili verejné súťaže 3904 inštitúcií, medzi nimi samosprávy, kraje, univerzity, nemocnice a všetky štátne inštitúcie, ktoré narábajú s verejnými financiami. Matúš Džuppa, zakladateľ portálu, hovorí, čo rebríček vypovedá o stave verejného obstarávania na Slovensku a ktoré subjekty obstarávali najlepšie.  Portál TRANSPAREX. nedávno zverejnil rebríček hodnotenia verejných obstarávateľov za …

25.10.2022
Metodika hodnotenia verejných obstarávateľov a obstarávateľov T-index

Úvod do hodnotenia V TRANSPAREX. sme navrhli a vytvorili  metodiku na analýzu verejných obstarávateľov a nimi realizovaných zákaziek. Jej výsledkom je aj hodnotenie Zodpovedný obstarávateľ, ktoré zverejňujeme každý rok na jeseň. Prečo hodnotenie Zodpovedný obstarávateľ? Verejne dostupné hodnotenie Zodpovedný obstarávateľ pomáha zvyšovať povedomie o spoločenskej  zodpovednosti, ktorá vyplýva z hospodárneho nakladania s verejnými zdrojmi. Zodpovedného verejného obstarávateľa charakterizuje …

29.09.2022
Všeobecné metodické usmernenie č. 7-2022

Podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je: prezident Slovenskej republiky, člen vlády, vedúci ústredného orgánu …

11.07.2022
Vyhodnotenie mimoriadne nízkej ponuky z pohľadu verejného obstarávateľa

Inštitút mimoriadne nízkej ponuky (ďalej len „MNP“) je pri vyhodnocovaní ponúk jedným z tých úkonov, ktoré si vyžadujú zo strany verejného obstarávateľa zvýšené nároky na kvalitu členov komisie na vyhodnotenie ponúk. Pri MNP je vyhodnocovaná ponuka ako celok a do úvahy musí komisia brať aj také okolnosti, informácie a dôkazy, ktoré nie sú priamo súčasťou ponuky. V tomto článku …

27.12.2021
Databáza jednotkových cien IT služieb

PhDr. Matúš Džuppa, LL. M. Inštitút digitálnych a rozvojových politík (ďalej len „IDRP“) Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI“) publikoval v decembri 2020 výstup pracovnej úlohy, ktorej cieľom bolo vytvoriť a pravidelne aktualizovať databázu jednotkových cien IT prác, tovarov a služieb, pričom výsledkom je vyhodnotenie priemerných sadzieb za človekodeň jednotlivých rolí …

19.11.2021
Overujete vo verejných obstarávaniach konflikt záujmov? Zistili sme, že niektorých obstarávateľov to netrápi!

Na Slovensku je všetko možné. Dokonca aj situácie, kedy podklady pre verejnú súťaž pripravuje človek, ktorý je zároveň konateľom víťaznej zákazky. Alebo sa verejných tendrov zúčastňuje otec a syn, pričom obstarávateľovi to vôbec neprekáža. V takýchto prípadoch hovoríme o konflikte záujmov, o ktorom hovorí aj zákon o verejnom obstarávaní. V systéme TRANSPAREX. sme si pri analýzach verejných zákaziek všimli rôzne zaujímavosti, …

21.06.2021
Dodatkovanie k zmluve môže slušne navýšiť cenu zákazky. Viete, komu sa to podarilo najviac?

V médiách sa často píše o tom, ako sa formou rôzneho dodatkovania niekoľkonásobne zvyšuje vysúťažená suma zákazky. Človek by mal pocit, že je to úplne bežná prax. Na to, aká je realita, sme sa pozreli v našom systéme TRANSPAREX. Zaujímali nás zákazky, pri ktorých sa dodatkami podarilo najviac zvýšiť cenu i tie s najvyšším počtom dodatkov. Urobiť dodatok k zmluve už …

04.06.2021
Ako funguje štátny podnik LESY SR? Alebo prečo sú LESY SR jedným z najväčších obstarávateľom na Slovensku?

Ak ste čítali náš  blog o najväčších obstarávateľoch, tak vás možno prekvapilo, že ôsmym najväčším obstarávateľom na Slovensku je štátny podnik LESY Slovenskej republiky.  LESY SR patria medzi jedného z najväčších zamestnávateľov a predajcov dreva, ale že aj najviac nakupujú, nás trocha prekvapilo. Pozreli sme sa trochu na ich fungovanie. LESY SR nakupujú služby v hodnote cca …

26.05.2021
Dôvody odvolávania ministerky Kolíkovej – Elektronika, a.s..

Posledné dni v spoločnosti rezonuje téma okolo podozrivého obchodovania firmy ELEKTRONIKA, a.s., ktorá získala zákazky s RTVS a s Divadlom Nová scéna a ktorú opoziční poslanci spájajú s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou. Prostredníctvom tohto blogu vám chceme ukázať, ako sa dá v systéme TRANSPAREX. cez komplexné dostupné dáta  urobiť analytický a transparentný prehľad o financiách a správaní akejkoľvek firmy na Slovensku. Tento raz sme …

10.05.2021
Najväčší obstarávatelia na Slovensku a ich najväčší dodávatelia

Zaujíma vás, ktoré inštitúcie na Slovensku najviac nakupujú od súkromného sektora? Kto sú ich dodávatelia? Pripravili sme jednoduchý prehľad. V nasledujúcej sérii blogov sme sa rozhodli zanalyzovať najväčších obstarávateľov a ich dodávateľov na Slovensku. Je dôležité vedieť ktoré inštitúcie najviac nakupujú a od koho, aby sme videli, kde končia naše spoločné peniaze. Kým sa v médiách často prepierajú drobné prehrešky …

06.05.2021
Prečo niektoré firmy vyhrajú takmer každý tender, do ktorého idú a iné neuspejú?

Poznáte to, vo firme máte človeka, ktorého úlohou je monitorovať verejné tendre a pripravovať ponuky. Do nemoty pripravuje nové ponuky na získanie verejnej zákazky a zasa nič. Že by ste niečo robili zle? Pozrite sa, ako sú na tom ostatné firmy alebo vaša konkurencia. V TRANSPAREX. sme zanalyzovali všetky verejné zákazky za posledných sedem rokov. Zaujímalo nás najmä, …

29.04.2021
Ako môže inštitúcia nastaviť tender tak, aby ho vyhral niekoho kamarát? Bežnou fintou!

V tomto blogu vám ukážeme príklad, akým spôsobom niektoré slovenské inštitúcie vypisujú verejné obstarávania. A keďže nám záleží na tom, aby sa v našej krajine obstarávalo transparentne, systém TRANSPAREX. dokáže odhaliť pochybné zákazky a zároveň upozorniť obstarávateľov, aby upravili podmienky pre férovú súťaž.  Predstavte si, že ste štátna firma Finta, a.s., ktorá potrebuje nakúpiť pracovné topánky pre zamestnancov. …

09.04.2021
TRANSPAREX® pomáha firmám a verejným obstarávateľom efektívne narábať s financiami

Ste podnikateľ alebo pracujete vo firme, ktorá by sa rada zapojila do verejného obstarávania? Prípadne patríte k verejným obstarávateľom a chystáte sa vyhlásiť verejnú súťaž, do ktorej by ste radi prizvali čo najviac potenciálnych dodávateľov? TRANSPAREX® vám ako prvý portál na Slovensku prináša komplexné a presné dáta v oblasti verejných obstarávaní pod jednou strechou. Vďaka nim sa môžete …

06.04.2021
Two Men Working On Wireframes
Zistili sme, kto hospodáril najlepšie s verejnými financiami

Ako hospodária s financiami verejné inštitúcie? Vedia nakladať s verejnými zdrojmi efektívne? Aj na to sme si posvietili v TRANSPAREX. V rámci našej komplexnej databázy sme si urobili analýzu, ktorá ukázala, komu sa za uplynulé roky podarilo ušetriť v obstarávaní a kto dosiahol minimálne úspory. Ukazuje sa, že čím viac uchádzačov sa zapojí do súťaže, tým je konečná hodnota nižšia. Viac …

25.03.2021