Moja zóna
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
00896225
2020294144
SK2020294144
250-499 zamestnancov
13.12.1990
Výstavba ciest a diaľnic
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,33
-3,51
0,02
90,7 %
281 tis. €
170,3 %
2021/2020
41 mil. €
-8 %
2021/2020
0,02
170 %
2021/2020
234 mil. €
-96,2 %
2021/2020
N/A

Zisk Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
-4 mil. €
-6 mil. €

Tržby Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 mil. €
40 mil. €
30 mil. €
20 mil. €
10 mil. €
0 €

10,72
0,09
0,15
0,74

Zisk pred zdanením Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
-4 mil. €
-6 mil. €

EBITDA Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
-4 mil. €

Koneční uživatelia výhod Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.


Štatutári Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.


Spoločníci Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.


Predmety podnikania Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.


Kataster Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.


Skrátené výkazy Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.