Prehľad o organizácii
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
00896225
2020294144
SK2020294144
250-499 zamestnancov
13.12.1990
Výstavba ciest a diaľnic
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
-0,24
0,01
90,7 %
-4,45 mil. €
-1 681,6 %
2022/2021
29,3 mil. €
-28,6 %
2022/2021
-0,33
-1 944,7 %
2022/2021
276 mil. €
11,2 %
2022/2021
N/A

Zisk Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
-4 mil. €
-6 mil. €
transparex.sk

Tržby Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 mil. €
40 mil. €
30 mil. €
20 mil. €
10 mil. €
transparex.sk
10,73
0,09
0,26
0,9

Zisk pred zdanením Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
-4 mil. €
-6 mil. €
transparex.sk

EBITDA Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
-4 mil. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.


Konateľ Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.


Prokurista Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.


Predmet činnosti Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.


Kataster Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.


Skrátené výkazy Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.