Prehľad o organizácii
STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
17317282
2020316298
SK2020316298
500-999 zamestnancov
10.06.1991
Výstavba ciest a diaľnic
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0,01
0,02
0,29
60,7 %
1,08 mil. €
155,2 %
2022/2021
291 mil. €
69,8 %
2022/2021
0,01
154 %
2022/2021
1,52 mld. €
-62,7 %
2022/2021
N/A

Zisk STRABAG s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 mil. €
15 mil. €
10 mil. €
5 mil. €
0 €
-5 mil. €
transparex.sk

Tržby STRABAG s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 mil. €
250 mil. €
200 mil. €
150 mil. €
100 mil. €
transparex.sk
2,55
0,39
0,2
1,51

Zisk pred zdanením STRABAG s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 mil. €
20 mil. €
10 mil. €
0 €
-10 mil. €
transparex.sk

EBITDA STRABAG s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 mil. €
15 mil. €
10 mil. €
5 mil. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod STRABAG s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STRABAG s.r.o.


Konateľ STRABAG s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. STRABAG s.r.o.


Prokurista STRABAG s.r.o.


Predmet činnosti STRABAG s.r.o.


Kataster STRABAG s.r.o.


Skrátené výkazy STRABAG s.r.o.