Zaujímajú vás detailné informácie o zákazke?

Jediný komplexný zdroj informácií o všetkých predložených ponukách, dosiahnutých úsporách a všetkých súťažiacich firiem získajte s TRANSPAREX® PROFESSIONAL.

TRANSPAREX® ponúka detailné informácie o každej ukončenej alebo zrušenej zákazke. Kto sa súťaže zúčastnil, akú ponuku predložil, s kým súťažil a proti komu. Ako bola zákazka nastavená, aké boli podmienky účasti ako aj všetky zverejnené dokumenty zákazke. Pri zákazkách, ktoré neboli ukončené je možné nájsť všetky podmienky účasti, súťažné podklady aj doplňujúce dokumenty k zákazke.


    Čo získate s TRANSPAREX® PROFESSIONAL?
  • detailné informácie o zákazke
  • zoznam predložených ponúk vrátane cien a ponúkaných zliav
  • porovnanie navrhovaných cien s podobnými zákazkami
  • identifikácia vzťahov v zákazke
  • grafické znázornenie sídla spoločností, ktoré predložili ponuky
  • kompletná dokumentácia k zákazke vrátane všetkých predložených ponúk

Obstarávateľ

Ičo
00165565
Adresa
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovensko
Kontaktná osoba
E-mail
Telefónne číslo

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
300
200
100
0

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 %
20 %
10 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave s predpokladaným 30-ročným poskytovaním zdravotnej starostlivosti v tejto nemocnici, vrátane poskytovania kapacít pre výučbu
Stav
Zrušená
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Služby
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
6 366 518 000,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Nie
Dátum vyhlásenia súťaže
16.01.2015
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
27.02.2015 10:00

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Vysvetlenie č.11
Iný dokument k zákazke05.03.2015
+1Vysvetlenie č.12 - 14
Iný dokument k zákazke09.03.2015
+1Vysvetlenie č.6
Iný dokument k zákazke15.02.2015
+1Vysvetlenie č.3
Iný dokument k zákazke02.02.2015
+1Odôvodnenie použitia súťažného dialógu
Iný dokument k zákazke27.01.2015
+1Vysvetlenie č.8
Iný dokument k zákazke23.02.2015
+1Referenčný list - vzor
Iný dokument k zákazke29.01.2015
+1Vysvetlenie č.10
Iný dokument k zákazke05.03.2015
+1Koncesie - analýzy
Koncesie - analýzy07.01.2015
+1INFORMATÍVNY DOKUMENT k súťažnému dialógu
Iný dokument k zákazke16.07.2015