Obstarávateľ

Ičo
00165565
Adresa
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kontaktná osoba
JUDr. Miroslava Burčíková, PhD.
E-mail
Miroslava.Burcikova@health.gov.sk
Telefónne číslo
+421 259373441

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300
200
100
0

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 %
20 %
10 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave s predpokladaným 30-ročným poskytovaním zdravotnej starostlivosti v tejto nemocnici, vrátane poskytovania kapacít pre výučbu
Stav
Zrušená
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Služby
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
6 366 518 000,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Nie
Dátum vyhlásenia súťaže
16.01.2015
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
27.02.2015 10:00

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Vysvetlenie č.11
Iný dokument k zákazke05.03.2015
+1Vysvetlenie č.12 - 14
Iný dokument k zákazke09.03.2015
+1Vysvetlenie č.6
Iný dokument k zákazke15.02.2015
+1Vysvetlenie č.3
Iný dokument k zákazke02.02.2015
+1Odôvodnenie použitia súťažného dialógu
Iný dokument k zákazke27.01.2015
+1Vysvetlenie č.8
Iný dokument k zákazke23.02.2015
+1Referenčný list - vzor
Iný dokument k zákazke29.01.2015
+1Vysvetlenie č.10
Iný dokument k zákazke05.03.2015
+1Koncesie - analýzy
Koncesie - analýzy07.01.2015
+1INFORMATÍVNY DOKUMENT k súťažnému dialógu
Iný dokument k zákazke16.07.2015