Obstarávateľ

Ičo
35541016
Adresa
Šafárikovo nám. 6, 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto
Kontaktná osoba
JUDr. Michal Miškovič
E-mail
vo@akmiskovic.sk
Telefónne číslo

Počet vyhlásených zákaziek


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
300
200
100
0

Vývoj úspor


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 %
20 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave pre Košický samosprávny kraj
Názov časti
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave pre oblasť KSK Západ
Stav
Ukončená
Zákazka je časťou
Áno
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Služby
Hodnotiace kritérium
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/Poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Šafárikovo nám. 6, 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
251 237 676,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Nie
Dátum vyhlásenia súťaže
18.11.2021
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
15.12.2021 10:00

Podmienký účasti

Osobné postavenie
Ekonomické a finančné postavenie
Technická a odborná spôsobilosť
Záruky

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzačov
Stav
22 768 699 €
90,9 %
12,3 %
Víťaz

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Žiadosťo nápravu
Iný dokument k zákazke08.12.2021
+114prílohač. 2 Návrhu Zmluvy (pre časť KSK Západ)
Súťažné podklady17.11.2021
+4Prílohač. 3 Návrhu Zmluvy o službách - Prepravný poriadok IDS Východ
Súťažné podklady17.11.2021
+6Súťažnépodklady + príloha č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 súťažných podkladov
Súťažné podklady17.11.2021
+2Prílohač. 4 Návrhu Zmluvy o službách ZoS - Štandardy kvality IDS Východ
Súťažné podklady17.11.2021
+2prílohač. 1 SP_Návrh Zmluvy o službách
Súťažné podklady17.11.2021
+2Úpravasúťažných podkladov_úprava č. 1
Súťažné podklady24.11.2021
+7Prílohač. 10 Návrhu Zmluvy o službách - Zmluva o rozúčtovaní tržieb
Súťažné podklady17.11.2021
+6prílohyč. 1, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9 Návrhu Zmluvy o službách
Súťažné podklady17.11.2021
+60prílohač. 2 Návrhu Zmluvy (pre časť KSK Východ)
Súťažné podklady17.11.2021