Zaujímajú vás detailné informácie o zákazke?

Jediný komplexný zdroj informácií o všetkých predložených ponukách, dosiahnutých úsporách a všetkých súťažiacich firiem získajte s TRANSPAREX® PROFESSIONAL.

TRANSPAREX® ponúka detailné informácie o každej ukončenej alebo zrušenej zákazke. Kto sa súťaže zúčastnil, akú ponuku predložil, s kým súťažil a proti komu. Ako bola zákazka nastavená, aké boli podmienky účasti ako aj všetky zverejnené dokumenty zákazke. Pri zákazkách, ktoré neboli ukončené je možné nájsť všetky podmienky účasti, súťažné podklady aj doplňujúce dokumenty k zákazke.


    Čo získate s TRANSPAREX® PROFESSIONAL?
  • detailné informácie o zákazke
  • zoznam predložených ponúk vrátane cien a ponúkaných zliav
  • porovnanie navrhovaných cien s podobnými zákazkami
  • identifikácia vzťahov v zákazke
  • grafické znázornenie sídla spoločností, ktoré predložili ponuky
  • kompletná dokumentácia k zákazke vrátane všetkých predložených ponúk

Obstarávateľ

Ičo
31364501
Adresa
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovensko
Kontaktná osoba
E-mail
Telefónne číslo

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60
40
20
0

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 %
20 %
-0 %
-20 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina
Stav
Ukončená
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Práce
Hodnotiace kritérium
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
353 747 214,59 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Áno
Dátum vyhlásenia súťaže
16.10.2019
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
29.11.2019 08:30

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzača
Stav
S u b t e r r a a.s. (CZ)
323 373 002 €
8,6 %
3 %
Víťaz
EUROVIA CS, a.s. (CZ)
12,1 %
AŽD Praha s.r.o. (CZ)
8,7 %
STRABAG s.r.o.
12,2 %
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum i
7,2 %
17,8 %
Neúspešný
Lorem Ipsum is
4,3 %
Lorem Ipsum is simply dummy text of
2,5 %
Lorem Ipsum is simp
13,6 %
Lorem Ipsum is
10,3 %

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Doplnenie / zmena informácií uvedených v súťažných podkladoch
Iný dokument k zákazke16.01.2020
+2Skupina: „UZOL ŽILINA“
Ponuky uchádzačov13.11.2020
+2Súťažné podklady - aktualizácia
Súťažné podklady29.01.2020
+1Odpovede na otázky VO 420247.pdf
Iný dokument k zákazke17.10.2019
+1Doplnenie / zmena informácií uvedených v súťažných podkladoch
Iný dokument k zákazke26.11.2019
+2Súťažné podklady - aktualizácia
Súťažné podklady12.01.2020
+1odpovede na otázky_poradové číslo: 235
Iný dokument k zákazke16.01.2020
+1Doplnenie / zmena informácií uvedených v súťažných podkladoch a oprava súťažných podkladov
Iný dokument k zákazke10.02.2020
+1Doplnenie / zmena informácií uvedených v súťažných podkladoch a oprava súťažných podkladov
Iný dokument k zákazke29.01.2020
+1Žiadosť o nápravu
Iný dokument k zákazke15.01.2020