Obstarávateľ

Ičo
31364501
Adresa
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Kontaktná osoba
Jana Kubáni Jurigová
E-mail
kubanijurigova.jana@zsr.sk
Telefónne číslo

Počet vyhlásených zákaziek


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
150
100
50
0

Vývoj úspor


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 %
-0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina
Stav
Ukončená
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Práce
Hodnotiace kritérium
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/Poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
353 747 214,59 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Áno
Dátum vyhlásenia súťaže
16.10.2019
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
29.11.2019 08:30

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzačov
Stav
323 373 002 €
8,6 %
1,6 %
Víťaz
8,6 %
8,7 %
15,5 %
328 108 711 €
7,2 %
22,1 %
Neúspešný
6,6 %
4,7 %
15,9 %
14,7 %

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Doplnenie/ zmena informácií uvedených v súťažných podkladoch
Iný dokument k zákazke16.01.2020
+2Skupina:„UZOL ŽILINA“
Ponuky uchádzačov13.11.2020
+2Súťažnépodklady - aktualizácia
Súťažné podklady29.01.2020
+1Odpovedena otázky VO 420247.pdf
Iný dokument k zákazke17.10.2019
+1Doplnenie/ zmena informácií uvedených v súťažných podkladoch
Iný dokument k zákazke26.11.2019
+2Súťažnépodklady - aktualizácia
Súťažné podklady12.01.2020
+1odpovedena otázky_poradové číslo: 235
Iný dokument k zákazke16.01.2020
+1Doplnenie/ zmena informácií uvedených v súťažných podkladoch a oprava súťažných podkladov
Iný dokument k zákazke10.02.2020
+1Doplnenie/ zmena informácií uvedených v súťažných podkladoch a oprava súťažných podkladov
Iný dokument k zákazke29.01.2020
+1Žiadosťo nápravu
Iný dokument k zákazke15.01.2020