Potrebujete dokonalý prehľad vo verejnom obstarávaní?

Komplexné dáta a štatistiky, vyhľadávanie partnerov podľa zvolených kritérií len s TRANSPAREX® PROFESSIONAL:

Vyhľadávajte obchodných partnerov, zákazky alebo obstarávateľov podľa kľúčových slov alebo rozšíreného filtra.

Spracovali sme kompletnú oblasť verejného obstarávania od roku 2014 a vytvorili najväčšiu a najpresnejšiu databázu informácií. Z tejto databázy si vytvárajte komplexné štatistiky alebo filtre podľa vlastných predstáv. Príklady použitia pre podnikateľov:


    Čo získate s TRANSPAREX® PROFESSIONAL?
  • vyhľadávanie zákaziek podľa odvetvia a regiónu
  • nájdite partnera do verejného obstarávania
  • vyhľadajte obchodných partnerov podľa vlastných kritérií
  • vyhlasujte nové zákazky po vzore najlepších
  • analýzy všetkých dodávateľov na jednom mieste

Dáta spracované v systéme TRANSPAREX


55 767
-4,6 %
2019/2020
10 496
-7,3 %
2019/2020
723 960
-7,9 %
2019/2020
7 358
-36,5 %
2019/2020

Finančný objem ukončených súťaží


ZsNH:2 371 838 231,35 €
EKS:1 741 586 436,34 €
VVO:29 518 323 106,01 €

Celkové počty súťaží


Ukončené:94,2 % - 385 772
Prebiehajúce:2,99 % - 12 246
Zrušené:2,81 % - 11 524

Priemerná doba trvania VO


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
300
250
200
150
100
50

Objemy vyhlásených súťaží v rokoch


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
25 mld.
20 mld.
15 mld.
10 mld.
5 mld.
0
VVO
ZsNH
EKS

Priemerné úspory vo verejnom obstarávaní


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
VVO
ZsNH
EKS
Stav
Názov zákazky
Obstarávateľ
PHZ/ Konečná cena
Úspora
Počet ponúk/ Počet vylúčení
Trvanie
Trvanie v dňoch
Zdroj
Výber skladovateľa ropy pre Agentúru pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkovAgentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov
140 000 000,00 € (bez DPH)140 000 000,00 € (bez DPH)
0 %
10
n/a15.03.2016
VVO
Návrh, vybudovanie a technická správa systému pre kontrolu a evidenciu dodržiavania pravidiel cestnej premávky technickými prostriedkami Policajného zboru SR v rámci inštitútu objektívnej zodpovednostiMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
140 000 000,00 € (bez DPH)Zákazka zrušená
Zákazka zrušená
00
25.01.201629.03.2016
64VVO
Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany II. úsekNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
138 043 873,64 € (bez DPH)Trvá
Trvá
Trvá
27.12.2018Trvá
TrváVVO
Projekt D4.7 – Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu, podprojekt D4.7.01Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
135 365 841,00 € (bez DPH)Trvá
Trvá
Trvá
14.12.2020Trvá
TrváVVO
Príprava strategického parku NitraMH Invest, s.r.o.
135 000 000,00 € (bez DPH)123 098 661,80 € (bez DPH)
9 %
10
n/a31.12.2015
VVO
Výber finančných sprostredkovateľov pre implementáciu finančného nástroja - Úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov 2National Development Fund II., a.s.
129 495 000,00 € (bez DPH)129 495 000,00 € (bez DPH)
0 %
20
07.12.201829.10.2020
692VVO
Zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy pre potreby cestujúcej verejnosti v meste Nitra.Mesto Nitra
128 702 782,00 € (bez DPH)Trvá
Trvá
Trvá
27.08.2020Trvá
TrváVVO
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok).Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
124 800 000,00 € (bez DPH)124 800 000,00 € (bez DPH)
0 %
51
09.11.201511.08.2016
276VVO
Koncesia na poskytovanie služieb tepelného hospodárstva pre Mestskú časť Bratislava - Nové MestoMestská časť Bratislava - Nové Mesto
121 765 471,00 € (bez DPH)Trvá
Trvá
Trvá
04.08.2016Trvá
TrváVVO
Zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy pre potreby cestujúcej verejnosti v meste NitraMesto Nitra
121 758 574,35 € (bez DPH)Zákazka zrušená
Zákazka zrušená
10
25.03.201927.11.2019
247VVO
Dodávka počítačov, notebookov a príslušenstva pre potreby SZRB, a. s. (EVO)Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
121 240 000,00 € (bez DPH)101 014,00 € (bez DPH)
Nespracované
50
24.06.201406.10.2014
104VVO
Obstaranie služieb prímestskej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK pre región Liptov a OravaŽilinský samosprávny kraj
120 806 762,00 € (bez DPH)Trvá
Trvá
Trvá
14.12.2020Trvá
TrváVVO
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynuMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
117 000 000,00 € (bez DPH)117 000 000,00 € (bez DPH)
0 %
70
25.06.201823.11.2018
151VVO
Modernizácia a rozšírenie centra zobrazovacích metódUNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
110 720 000,00 € (bez DPH)110 720 000,00 € (s DPH)
17 %
30
17.04.201512.11.2015
209VVO
Hrubé terénne úpravy pre Strategický priemyselný park NitraMH Invest, s.r.o.
110 000 000,00 € (bez DPH)Trvá
Trvá
Trvá
31.05.2016Trvá
TrváVVO
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre TTSK, región TrnavaTrnavský samosprávny kraj
109 500 000,00 € (bez DPH)Zákazka zrušená
Zákazka zrušená
00
30.03.202030.09.2020
184VVO
Poskytovanie služieb pravidelnej, nepravidelnej a príležitostnej autobusovej dopravy.Banskobystrický samosprávny kraj
102 240 000,00 € (bez DPH)Trvá
Trvá
Trvá
17.09.2020Trvá
TrváVVO
Rekonštrukcia ľavej plavebnej komory (LPLK) a pravej plavebnej komory (PPLK) na SVD G - N, stupeň Gabčíkovo.VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
100 000 000,00 € (bez DPH)Zákazka zrušená
Zákazka zrušená
00
17.09.201510.12.2015
84VVO
Technické zariadenia 4 – Kamerové systémyMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
99 502 683,33 € (bez DPH)Zákazka zrušená
Zákazka zrušená
00
19.11.201820.03.2020
487VVO
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná)Železnice Slovenskej republiky
97 482 977,95 € (bez DPH)97 482 977,95 € (bez DPH)
0 %
80
03.07.201725.06.2020
1088VVO