Dáta spracované v systéme TRANSPAREX


78 134
-57,3 %
2022/2023
11 819
43,5 %
2022/2023
1 108 645
-62,1 %
2022/2023
8 203
-100 %
2022/2023

Finančný objem ukončených súťaží


ZsNH5 536 558 514,93 €
EKS2 567 394 652,55 €
VVO36 674 184 367,72 €
transparex.sk

Celkové počty súťaží


Ukončené90,79 % - 692 136
Zrušené 6,41 % - 48 868
Prebiehajúce2,8 % - 21 379
transparex.sk

Priemerná doba trvania VO


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
500
400
300
200
100
0
Podlimitné zákazky bez EU fondov
Podlimitné zákazky s EU fondami
Nadlimitné zákazky bez EU fondov
Nadlimitné zákazky s EU fondami
Zákazky s nízkou hodnotou s EU fondami
transparex.sk

Objemy vyhlásených súťaží v rokoch


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
12 mld.
10 mld.
8 mld.
6 mld.
4 mld.
2 mld.
0
VVO
ZsNH
EKS
transparex.sk

Priemerné úspory vo verejnom obstarávaní


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 000 %
0 %
-5 000 %
-10 000 %
-15 000 %
-20 000 %
VVO
ZsNH
EKS
transparex.sk
Stav
Názov zákazky
Obstarávateľ
PHZ/ Konečná cena
Úspora
Počet ponúk/ Počet vylúčení
Trvanie
Trvanie v dňoch
Zdroj
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služiebSolar 2009, a. s.
192 733 280,00 € (bez DPH) 164 184 466,67 € (bez DPH)
15 %
1 0
19.09.201609.03.2017
171VVO
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služiebSolar 2009, a.s.
170 000 000,00 € (bez DPH) 164 184 466,67 € (bez DPH)
3 %
1 0
09.07.201420.02.2015
226VVO
Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat (km 0-4,3)Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
169 981 228,00 € (bez DPH) 142 876 816,00 € (bez DPH)
16 %
15 3
27.12.201714.08.2019
595VVO
Nákup elektrických jednotiekŽelezničná spoločnosť Slovensko, a.s.
169 520 000,00 € (bez DPH) 169 514 000,00 € (bez DPH)
0 %
2 0
19.10.202020.09.2021
336VVO
Obstaranie dopravcu pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Trenčiansky samosprávny kraj.Trenčiansky samosprávny kraj
169 379 999,04 € (bez DPH) Trvá
Trvá
Trvá
21.02.2023Trvá
TrváVVO
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSCSlovenská správa ciest
166 563 419,00 € (bez DPH) Zákazka zrušená
Zákazka zrušená
0 0
17.05.201902.10.2019
138VVO
Technické zariadenia 1 - Servery a storageMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
163 766 834,00 € (bez DPH) Zákazka zrušená
Zákazka zrušená
0 0
07.08.201823.03.2022
1324VVO
Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce)Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
161 771 579,71 € (bez DPH) 127 705 627,71 € (bez DPH)
21 %
16 5
22.02.201823.08.2019
547VVO
Odstraňovanie sedimentov z SVD G - N, časť II.VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
161 344 000,00 € (bez DPH) Trvá
Trvá
Trvá
02.11.2022Trvá
TrváVVO
Nákup elektrických jednotiek (EJ)Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
160 000 000,00 € (bez DPH) Zákazka zrušená
Zákazka zrušená
3 0
21.09.201519.12.2016
455VVO
Nákup elektrických jednotiekŽelezničná spoločnosť Slovensko, a.s.
160 000 000,00 € (bez DPH) 159 999 500,00 € (bez DPH)
0 %
4 0
14.04.201709.03.2018
329VVO
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynuMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
150 000 000,00 € (bez DPH) 117 000 000,00 € (bez DPH)
22 %
8 0
25.06.201823.11.2018
151VVO
Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele GabčíkovoVODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
149 997 450,00 € (bez DPH) 149 997 450,00 € (bez DPH)
0 %
7 1
23.05.201713.02.2019
631VVO
Výber uznaných skladovateľov núdzových zásob ropných výrobkovAgentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov
146 652 533,39 € (bez DPH) 4,15 € (bez DPH)
100 %
1 0
06.12.202126.09.2022
294VVO
Zabezpečenie verejného osvetlenia v BratislaveHlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
143 697 471,00 € (bez DPH) Zákazka zrušená
Zákazka zrušená
0 0
30.05.201721.03.2018
295VVO
Výber skladovateľa ropy pre Agentúru pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkovAgentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov
140 000 000,00 € (bez DPH) 140 000 000,00 € (bez DPH)
0 %
1 0
n/a15.03.2016
VVO
Návrh, vybudovanie a technická správa systému pre kontrolu a evidenciu dodržiavania pravidiel cestnej premávky technickými prostriedkami Policajného zboru SR v rámci inštitútu objektívnej zodpovednostiMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
140 000 000,00 € (bez DPH) Zákazka zrušená
Zákazka zrušená
0 0
25.01.201629.03.2016
64VVO
Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany II. úsekNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
138 043 873,64 € (bez DPH) 132 583 335,09 € (bez DPH)
3,96 %
14 2
27.12.201819.04.2022
1209VVO
Projekt D4.7 – Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu, podprojekt D4.7.01Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
135 365 841,00 € (bez DPH) Trvá
Trvá
Trvá
14.12.2020Trvá
TrváVVO
Príprava strategického parku NitraMH Invest, s.r.o.
135 000 000,00 € (bez DPH) 123 098 661,80 € (bez DPH)
9 %
1 0
n/a31.12.2015
VVO