Zaujímajú vás detailné informácie o zákazke?

Jediný komplexný zdroj informácií o všetkých predložených ponukách, dosiahnutých úsporách a všetkých súťažiacich firiem získajte s TRANSPAREX® PROFESSIONAL.

TRANSPAREX® ponúka detailné informácie o každej ukončenej alebo zrušenej zákazke. Kto sa súťaže zúčastnil, akú ponuku predložil, s kým súťažil a proti komu. Ako bola zákazka nastavená, aké boli podmienky účasti ako aj všetky zverejnené dokumenty zákazke. Pri zákazkách, ktoré neboli ukončené je možné nájsť všetky podmienky účasti, súťažné podklady aj doplňujúce dokumenty k zákazke.


    Čo získate s TRANSPAREX® PROFESSIONAL?
  • detailné informácie o zákazke
  • zoznam predložených ponúk vrátane cien a ponúkaných zliav
  • porovnanie navrhovaných cien s podobnými zákazkami
  • identifikácia vzťahov v zákazke
  • grafické znázornenie sídla spoločností, ktoré predložili ponuky
  • kompletná dokumentácia k zákazke vrátane všetkých predložených ponúk

Obstarávateľ

Ičo
00003328
Adresa
Šafárikovo nám. 6, 826 19 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovensko
Kontaktná osoba
E-mail
Telefónne číslo

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400
200
0

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 %
20 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC
Stav
Zrušená
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Práce
Hodnotiace kritérium
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Šafárikovo nám. 6, 826 19 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
166 563 419,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Nie
Dátum vyhlásenia súťaže
17.05.2019
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
21.06.2019 10:00

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Správa o zákazke
Správa o zákazke07.10.2019
+1Žiadosť o nápravu
Iný dokument k zákazke02.06.2019
+1Odpovede na otázky VO 420733.pdf
Iný dokument k zákazke03.06.2019
+5Súťažné podklady
Súťažné podklady15.05.2019
+1Oprava oznámenia
Iný dokument k zákazke09.07.2019
+1Žiadosť o nápravu
Iný dokument k zákazke02.06.2019
+1Oznámenie o zrušení verejného obstarávania
Iný dokument k zákazke07.10.2019
+1Rámcová dohoda.doc
Iný dokument k zákazke03.06.2019
+1Informácia o vydaní predbežného opatrenia
Iný dokument k zákazke24.06.2019
+1Čiastková zmluva
Iný dokument k zákazke03.06.2019