Zaujímajú vás detailné informácie o zákazke?

Jediný komplexný zdroj informácií o všetkých predložených ponukách, dosiahnutých úsporách a všetkých súťažiacich firiem získajte s TRANSPAREX® PROFESSIONAL.

TRANSPAREX® ponúka detailné informácie o každej ukončenej alebo zrušenej zákazke. Kto sa súťaže zúčastnil, akú ponuku predložil, s kým súťažil a proti komu. Ako bola zákazka nastavená, aké boli podmienky účasti ako aj všetky zverejnené dokumenty zákazke. Pri zákazkách, ktoré neboli ukončené je možné nájsť všetky podmienky účasti, súťažné podklady aj doplňujúce dokumenty k zákazke.


    Čo získate s TRANSPAREX® PROFESSIONAL?
  • detailné informácie o zákazke
  • zoznam predložených ponúk vrátane cien a ponúkaných zliav
  • porovnanie navrhovaných cien s podobnými zákazkami
  • identifikácia vzťahov v zákazke
  • grafické znázornenie sídla spoločností, ktoré predložili ponuky
  • kompletná dokumentácia k zákazke vrátane všetkých predložených ponúk

Obstarávateľ

Ičo
35919001
Adresa
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovensko
Kontaktná osoba
E-mail
Telefónne číslo

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1000
500
0

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
25 %
20 %
15 %
10 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce)
Stav
Ukončená
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Práce
Hodnotiace kritérium
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
161 771 579,71 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Nie
Dátum vyhlásenia súťaže
22.02.2018
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
16.04.2018 10:00

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzača
Stav
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava
127 705 627 €
21,1 %
10,4 %
Víťaz
HOCHTIEF SK s.r.o.
13,6 %
HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko
19,4 %
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printin
Lorem Ipsum i
10,5 %
6,5 %
Neúspešný
Lorem Ipsum is s
13,1 %
Lorem Ipsum is simply
Lorem Ipsum i
10,1 %
11,5 %
Neúspešný
Lorem Ip
8,6 %
Lorem Ipsum is s
7,8 %
Lorem Ipsum is
Lorem Ipsum i
9,2 %
12,2 %
Neúspešný
Lorem Ipsum is simp
13,6 %
Lorem Ipsum is
10,3 %
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum i
14,4 %
17,8 %
Vylúčený
Lorem Ipsum is si
15 %
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum i
19,7 %
21,7 %
Vylúčený
Lorem Ipsum is
21,5 %
Lorem Ipsum is simply dummy text o
3,4 %

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Vysvetlenie SP č. 2
Iný dokument k zákazke26.04.2018
+2Vysvetlenie SP č. 3
Iný dokument k zákazke08.05.2018
+1Vysvetlenie SP č. 1
Iný dokument k zákazke09.04.2018
+0Dodatok č. 1
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ29.05.2020
+1Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zápisnica o vyhodnotení ponúk18.02.2020
+0Zmluva o Dielo
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ29.07.2019
+1Pokyn na zmenu č. 3 k ZM/2019/0231 - R2 Kriváň - Lovinobaňa (úsek Mýtna - Tomášovce)
Zmluva31.12.2020
+1Pokyn na zmenu č. 1 k ZM/2019/0231 - R2 Kriváň - Lovinobaňa
Zmluva12.10.2020
+1Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZM/2019/0231 - Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce) v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – červená kniha
Zmluva21.05.2020
+1Správa o zákazke
Správa o zákazke12.08.2019