Zaujímajú vás detailné informácie o zákazke?

Jediný komplexný zdroj informácií o všetkých predložených ponukách, dosiahnutých úsporách a všetkých súťažiacich firiem získajte s TRANSPAREX® PROFESSIONAL.

TRANSPAREX® ponúka detailné informácie o každej ukončenej alebo zrušenej zákazke. Kto sa súťaže zúčastnil, akú ponuku predložil, s kým súťažil a proti komu. Ako bola zákazka nastavená, aké boli podmienky účasti ako aj všetky zverejnené dokumenty zákazke. Pri zákazkách, ktoré neboli ukončené je možné nájsť všetky podmienky účasti, súťažné podklady aj doplňujúce dokumenty k zákazke.


    Čo získate s TRANSPAREX® PROFESSIONAL?
  • detailné informácie o zákazke
  • zoznam predložených ponúk vrátane cien a ponúkaných zliav
  • porovnanie navrhovaných cien s podobnými zákazkami
  • identifikácia vzťahov v zákazke
  • grafické znázornenie sídla spoločností, ktoré predložili ponuky
  • kompletná dokumentácia k zákazke vrátane všetkých predložených ponúk

Obstarávateľ

Ičo
00603481
Adresa
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko
Kontaktná osoba
E-mail
Telefónne číslo

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400
200
0

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 %
20 %
10 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave
Stav
Zrušená
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Služby
Hodnotiace kritérium
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
143 697 471,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Nie
Dátum vyhlásenia súťaže
30.05.2017
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
10.07.2017 10:00

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+0Vysvetlenie_c_2
Iný dokument k zákazke23.08.2017
+1Správa o zákazke
Správa o zákazke04.04.2018
+1Redakcna_oprava_predlzenie_lehot
Iný dokument k zákazke07.08.2017
+1Príloha č. 15 súťažných podkladov - Zatriedenie miestnych komunikácií
Súťažné podklady27.05.2017
+1Vysvetlenie č.3
Iný dokument k zákazke01.02.2018
+1Príloha č. 7 súťažných podkladov - Tabuľka výpočtu odplaty
Súťažné podklady27.05.2017
+1Príloha č. 13 súťažných podkladov - Zmluva o nezávislom stanovení ponuky
Súťažné podklady27.05.2017
+1Vysvetlenie_SP_c_1
Iný dokument k zákazke23.08.2017
+1Príloha č. 1 súťažných podkladov - Zoznam zariadení verejného osvetlenia
Súťažné podklady27.05.2017
+2Príloha č. 16 súťažných podkladov - Popis súčasného stavu verejného osvetlenia
Súťažné podklady28.05.2017