Zaujímajú vás detailné informácie o zákazke?

Jediný komplexný zdroj informácií o všetkých predložených ponukách, dosiahnutých úsporách a všetkých súťažiacich firiem získajte s TRANSPAREX® PROFESSIONAL.

TRANSPAREX® ponúka detailné informácie o každej ukončenej alebo zrušenej zákazke. Kto sa súťaže zúčastnil, akú ponuku predložil, s kým súťažil a proti komu. Ako bola zákazka nastavená, aké boli podmienky účasti ako aj všetky zverejnené dokumenty zákazke. Pri zákazkách, ktoré neboli ukončené je možné nájsť všetky podmienky účasti, súťažné podklady aj doplňujúce dokumenty k zákazke.


    Čo získate s TRANSPAREX® PROFESSIONAL?
  • detailné informácie o zákazke
  • zoznam predložených ponúk vrátane cien a ponúkaných zliav
  • porovnanie navrhovaných cien s podobnými zákazkami
  • identifikácia vzťahov v zákazke
  • grafické znázornenie sídla spoločností, ktoré predložili ponuky
  • kompletná dokumentácia k zákazke vrátane všetkých predložených ponúk

Obstarávateľ

Ičo
35914939
Adresa
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, Slovensko
Kontaktná osoba
E-mail
Telefónne číslo

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100
50
0

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 %
5 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
Nákup elektrických jednotiek (EJ)
Stav
Zrušená
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Tovary
Hodnotiace kritérium
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
160 000 000,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Áno
Dátum vyhlásenia súťaže
21.09.2015
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
26.10.2015 14:00

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti12.12.2016
+1Spresnenie informácií uvedených v súťažných podkladoch
Iný dokument k zákazke14.10.2015
+0Informácia o otváraní ponúk
Informácia o otváraní ponúk29.05.2016
+1Zápisnica č. 2 z vyhodnotenia časti ponúk ostatné
Zápisnica12.12.2016
+8Súťažné podklady
Súťažné podklady18.09.2015
+1Vysvetlenie podmienok účasti
Iný dokument k zákazke04.10.2015
+1Informácia o otváraní časti ponúk "ostatné"
Iný dokument k zákazke11.01.2016
+1Zápisnica z otvárania časti ponúk ostatné
Zápisnica z otvárania ponúk12.12.2016
+0Informácia o zmene termínu otvárania časti ponúk "kritériá", ktorý bude zverejnený dodatočne v zákonom stanovenej lehote.
Iný dokument k zákazke02.06.2016
+1Správa o zákazke
Správa o zákazke12.12.2016