Zaujímajú vás detailné informácie o zákazke?

Jediný komplexný zdroj informácií o všetkých predložených ponukách, dosiahnutých úsporách a všetkých súťažiacich firiem získajte s TRANSPAREX® PROFESSIONAL.

TRANSPAREX® ponúka detailné informácie o každej ukončenej alebo zrušenej zákazke. Kto sa súťaže zúčastnil, akú ponuku predložil, s kým súťažil a proti komu. Ako bola zákazka nastavená, aké boli podmienky účasti ako aj všetky zverejnené dokumenty zákazke. Pri zákazkách, ktoré neboli ukončené je možné nájsť všetky podmienky účasti, súťažné podklady aj doplňujúce dokumenty k zákazke.


    Čo získate s TRANSPAREX® PROFESSIONAL?
  • detailné informácie o zákazke
  • zoznam predložených ponúk vrátane cien a ponúkaných zliav
  • porovnanie navrhovaných cien s podobnými zákazkami
  • identifikácia vzťahov v zákazke
  • grafické znázornenie sídla spoločností, ktoré predložili ponuky
  • kompletná dokumentácia k zákazke vrátane všetkých predložených ponúk

Obstarávateľ

Ičo
00151866
Adresa
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko
Kontaktná osoba
E-mail
Telefónne číslo

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1000
500
0

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 %
15 %
10 %
5 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu
Názov časti
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu
Stav
Ukončená
Zákazka je časťou
Áno
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Služby
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
150 000 000,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Nie
Dátum vyhlásenia súťaže
25.06.2018
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
26.07.2018 10:00

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzača
Stav
Východoslovenská energetika a.s.
117 000 000 €
22 %
20,2 %
Víťaz
ZSE Energia, a.s.
117 000 000 €
22 %
16 %
Víťaz
Pow-en a. s.
117 000 000 €
22 %
10,9 %
Víťaz
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
117 000 000 €
22 %
9,1 %
Víťaz
Stredoslovenská energetika Holding, a.s.
117 000 000 €
22 %
10,6 %
Víťaz
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
150 000 000 €
0 %
10,4 %
Víťaz
MAGNA ENERGIA a.s.
150 000 000 €
0 %
10,7 %
Víťaz
innogy Slovensko s. r. o.
150 000 000 €
0 %
14,4 %
Víťaz

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu
Súťažné podklady21.06.2018