Dáta spracované v systéme TRANSPAREX


78 134
-57,3 %
2022/2023
11 819
43,5 %
2022/2023
1 108 645
-62,1 %
2022/2023
8 203
-100 %
2022/2023

Finančný objem ukončených súťaží


ZsNH5 536 558 514,93 €
EKS2 567 394 652,55 €
VVO36 674 184 367,72 €
transparex.sk

Celkové počty súťaží


Ukončené90,79 % - 692 136
Zrušené 6,41 % - 48 868
Prebiehajúce2,8 % - 21 379
transparex.sk

Priemerná doba trvania VO


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
500
400
300
200
100
0
Podlimitné zákazky bez EU fondov
Podlimitné zákazky s EU fondami
Nadlimitné zákazky bez EU fondov
Nadlimitné zákazky s EU fondami
Zákazky s nízkou hodnotou s EU fondami
transparex.sk

Objemy vyhlásených súťaží v rokoch


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
12 mld.
10 mld.
8 mld.
6 mld.
4 mld.
2 mld.
0
VVO
ZsNH
EKS
transparex.sk

Priemerné úspory vo verejnom obstarávaní


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 000 %
0 %
-5 000 %
-10 000 %
-15 000 %
-20 000 %
VVO
ZsNH
EKS
transparex.sk
Stav
Názov zákazky
Obstarávateľ
PHZ/ Konečná cena
Úspora
Počet ponúk/ Počet vylúčení
Trvanie
Trvanie v dňoch
Zdroj
Výber finančných sprostredkovateľov pre implementáciu finančného nástroja - Úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov 2National Development Fund II., a.s.
129 495 000,00 € (bez DPH) 129 495 000,00 € (bez DPH)
0 %
2 0
07.12.201829.10.2020
692VVO
Zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy pre potreby cestujúcej verejnosti v meste Nitra.Mesto Nitra
128 702 782,00 € (bez DPH) 128 454 771,90 € (bez DPH)
0,19 %
2 0
27.08.202021.05.2021
267VVO
Uskutočnenie stavebných prác pre stavbu D1 Bratislava - Triblavina, rozšírenie v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - "žltá kniha"Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
127 060 276,00 € (bez DPH) 1,11 € (bez DPH)
100 %
1 0
09.09.202127.12.2022
474VVO
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok).Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
124 800 000,00 € (bez DPH) 124 800 000,00 € (bez DPH)
0 %
5 1
09.11.201511.08.2016
276VVO
Výsadba drevín v extraviláne – cezhraničná výsadba BAUM – jeseň 2022Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
123 456 789,00 € (bez DPH) Trvá
Trvá
Trvá
19.08.2022Trvá
TrváVVO
Koncesia na poskytovanie služieb tepelného hospodárstva pre Mestskú časť Bratislava - Nové MestoMestská časť Bratislava - Nové Mesto
121 765 471,00 € (bez DPH) Trvá
Trvá
Trvá
04.08.2016Trvá
TrváVVO
Zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy pre potreby cestujúcej verejnosti v meste NitraMesto Nitra
121 758 574,35 € (bez DPH) Zákazka zrušená
Zákazka zrušená
1 0
25.03.201927.11.2019
247VVO
Dodávka počítačov, notebookov a príslušenstva pre potreby SZRB, a. s. (EVO)Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
121 240 000,00 € (bez DPH) 101 014,00 € (bez DPH)
Nespracované
5 0
24.06.201406.10.2014
104VVO
Obstaranie služieb prímestskej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK pre región Liptov a OravaŽilinský samosprávny kraj
120 806 762,00 € (bez DPH) 97 634 332,95 € (bez DPH)
19,18 %
1 0
14.12.202031.10.2022
686VVO
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynuMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
117 000 000,00 € (bez DPH) 117 000 000,00 € (bez DPH)
0 %
7 0
25.06.201823.11.2018
151VVO
Výber uznaných skladovateľov núdzových zásob ropných výrobkovAgentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov
110 822 653,07 € (bez DPH) 3,13 € (bez DPH)
100 %
1 0
06.12.202126.09.2022
294VVO
Modernizácia a rozšírenie centra zobrazovacích metódUNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
110 720 000,00 € (bez DPH) 110 720 000,00 € (s DPH)
17 %
3 0
17.04.201512.11.2015
209VVO
Hrubé terénne úpravy pre Strategický priemyselný park NitraMH Invest, s.r.o.
110 000 000,00 € (bez DPH) Trvá
Trvá
Trvá
31.05.2016Trvá
TrváVVO
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre TTSK, región TrnavaTrnavský samosprávny kraj
109 500 000,00 € (bez DPH) Zákazka zrušená
Zákazka zrušená
0 0
30.03.202030.09.2020
184VVO
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre oblasť Horné PovažieŽilinský samosprávny kraj
108 614 516,00 € (bez DPH) 1,05 € (bez DPH)
100 %
2 0
08.07.202113.10.2022
462VVO
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre TTSK, región Dunajská StredaTrnavský samosprávny kraj
104 642 803,92 € (bez DPH) Trvá
Trvá
Trvá
17.07.2023Trvá
TrváVVO
Veľkoplošné opravy ciest I. triedyv správe SSC - Banskobystrický kraj a Žilinský krajSlovenská správa ciest
102 929 193,28 € (bez DPH) Trvá
Trvá
Trvá
13.03.2023Trvá
TrváVVO
Poskytovanie služieb pravidelnej, nepravidelnej a príležitostnej autobusovej dopravy.Banskobystrický samosprávny kraj
102 240 000,00 € (bez DPH) Trvá
Trvá
Trvá
17.09.2020Trvá
TrváVVO
Rekonštrukcia ľavej plavebnej komory (LPLK) a pravej plavebnej komory (PPLK) na SVD G - N, stupeň Gabčíkovo.VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
100 000 000,00 € (bez DPH) Zákazka zrušená
Zákazka zrušená
0 0
17.09.201510.12.2015
84VVO
Technické zariadenia 4 – Kamerové systémyMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
99 502 683,33 € (bez DPH) Zákazka zrušená
Zákazka zrušená
0 0
19.11.201820.03.2020
487VVO