Dáta spracované v systéme TRANSPAREX


75 089
-58,1 %
2021/2022
11 750
32,7 %
2021/2022
1 042 993
-62,7 %
2021/2022
8 205
-55,2 %
2021/2022

Finančný objem ukončených súťaží


ZsNH4 619 558 501,98 €
EKS2 479 631 974,04 €
VVO32 517 020 865,03 €
transparex.sk

Celkové počty súťaží


Ukončené89,96 % - 638 575
Zrušené6,65 % - 47 221
Prebiehajúce3,39 % - 24 083
transparex.sk

Priemerná doba trvania VO


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500
400
300
200
100
0
Podlimitné zákazky bez EU fondov
Podlimitné zákazky s EU fondami
Nadlimitné zákazky bez EU fondov
Nadlimitné zákazky s EU fondami
Zákazky s nízkou hodnotou s EU fondami
transparex.sk

Objemy vyhlásených súťaží v rokoch


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 mld.
8 mld.
6 mld.
4 mld.
2 mld.
0
VVO
ZsNH
EKS
transparex.sk

Priemerné úspory vo verejnom obstarávaní


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
VVO
ZsNH
EKS
transparex.sk
Stav
Názov zákazky
Obstarávateľ
PHZ/ Konečná cena
Úspora
Počet ponúk/ Počet vylúčení
Trvanie
Trvanie v dňoch
Zdroj
„Cyklotrasa Hornád – Pri Vyšnej hati – Madaras / I. úsek trasy: Pri Vyšnej hati – Gorkého ulica“Mesto Spišská Nová Ves
775 628,56 € (bez DPH) 599 395,08 € (bez DPH)
23 %
1 0
06.04.201612.08.2016
128VVO
Čistiace, dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby pre Úrad BSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSKBratislavský samosprávny kraj
775 598,76 € (bez DPH) 10 625,00 € (bez DPH)
98,63 %
1 0
05.06.202005.12.2022
913VVO
Oprava cesty I/66 v meste Podbrezová v úseku s dotykom s areálom Železiarní v Podbrezovej“Slovenská správa ciest
775 554,38 € (bez DPH) 567 692,37 € (bez DPH)
27 %
9 0
29.06.202008.10.2020
101VVO
Poistenie v podmienkach SVP, š.p. 2022SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
775 466,28 € (bez DPH) 391 914,39 € (bez DPH)
49,46 %
3 0
09.05.202228.06.2022
50VVO
Nákup originálnych náhradných dielov továrenskej značky BMWAutomobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
775 400,00 € (bez DPH) 745 400,00 € (bez DPH)
3,87 %
1 0
10.10.202205.12.2022
56VVO
LIEKY PRE BIOLOGICKÚ LIEČBU 2020Národný ústav reumatických chorôb
775 299,30 € (bez DPH) 774 594,65 € (bez DPH)
0 %
2 0
28.09.202020.01.2021
114VVO
Automatizácia skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane stavebných úprav - technológiaNemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
775 000,00 € (bez DPH) 748 700,00 € (bez DPH)
3 %
2 0
29.05.201916.09.2019
110VVO
Pracovná a bezpečnostná obuvŽeleznice Slovenskej republiky
775 000,00 € (bez DPH) 774 921,20 € (bez DPH)
0 %
1 0
27.08.201827.02.2019
184VVO
SMART CITY KošiceMesto Košice
774 948,54 € (bez DPH) Zákazka zrušená
Zákazka zrušená
0 0
04.11.202119.12.2022
410VVO
Rekonštrukcia lesnej protipožiarnej cesty a výstavba protipožiarnej nádrže LPS PLevník - DrienovéLesné a pozemkové spoločenstvo Plevník - Drienové
774 838,93 € (bez DPH) 760 918,36 € (bez DPH)
2 %
2 1
21.08.201520.10.2015
60VVO
Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy - 2. etapaSpráva a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
774 820,83 € (bez DPH) 566 177,18 € (bez DPH)
27 %
6 0
29.06.201709.10.2017
102VVO
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. – Reedícia učebnícMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
774 815,00 € (bez DPH) 730 764,40 € (bez DPH)
Nespracované
1 0
n/a20.06.2016
VVO
Manipulácia dreva na ES 2023 - 2026LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
774 528,24 € (bez DPH) Trvá
Trvá
Trvá
15.11.2022Trvá
TrváVVO
Zariadenie pre seniorov Harmónia Rajecké TepliceMesto Rajecké Teplice
774 512,14 € (bez DPH) 653 549,59 € (bez DPH)
15,62 %
1 0
16.12.202028.05.2021
163VVO
Komunálna technika 2023Nitrianske komunálne služby, s.r.o.
774 366,67 € (bez DPH) Trvá
Trvá
Trvá
10.07.2023Trvá
TrváVVO
„Inovácia výroby v spoločnosti Víno Cassa, s.r.o., prostredníctvom implementácie výroby fermentovaného ovocného nápoja CIDER“Víno Cassa s. r. o.
774 000,00 € (bez DPH) Zákazka zrušená
Zákazka zrušená
0 0
24.04.201714.12.2017
234VVO
Obstaranie technológie balenia a špeciálnych vozidielVAUBEX spol. s r. o.
773 955,58 € (bez DPH) 771 711,00 € (bez DPH)
0 %
1 0
04.02.201628.09.2016
237VVO
Zmena dispozície budovy MŠ v obci Zlaté Klasy s cieľom rozšírenia kapacítObec Zlaté Klasy
773 932,07 € (bez DPH) Zákazka zrušená
Zákazka zrušená
13 0
05.10.202007.01.2021
94VVO
Bytový dom 12 b.j. – PRIBENÍKObec Pribeník
773 881,81 € (bez DPH) Zákazka zrušená
Zákazka zrušená
0 0
30.10.201712.12.2017
43VVO
Bytový dom 12 b.j. - PRIBENÍKObec Pribeník
773 881,81 € (bez DPH) Zákazka zrušená
Zákazka zrušená
1 0
18.12.201729.01.2018
42VVO