Dáta spracované v systéme TRANSPAREX


74 566
5,2 %
2020/2021
11 347
-6,9 %
2020/2021
1 042 232
19,8 %
2020/2021
7 513
-98,6 %
2020/2021

Finančný objem ukončených súťaží


ZsNH9 079 919 420,40 €
EKS2 372 281 499,44 €
VVO30 551 640 868,93 €
transparex.sk

Celkové počty súťaží


Ukončené94,78 % - 631 856
Prebiehajúce3,28 % - 21 876
Zrušené1,94 % - 12 922
transparex.sk

Priemerná doba trvania VO


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
300
250
200
150
100
50
transparex.sk

Objemy vyhlásených súťaží v rokoch


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
25 mld.
20 mld.
15 mld.
10 mld.
5 mld.
0
VVO
ZsNH
EKS
transparex.sk

Priemerné úspory vo verejnom obstarávaní


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 %
20 %
-0 %
-20 %
-40 %
-60 %
VVO
ZsNH
EKS
transparex.sk
Stav
Názov zákazky
Obstarávateľ
PHZ/ Konečná cena
Úspora
Počet ponúk/ Počet vylúčení
Trvanie
Trvanie v dňoch
Zdroj
Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy - 2. etapaSpráva a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
749 862,50 € (bez DPH) 529 816,10 € (bez DPH)
29 %
6 0
29.06.201709.10.2017
102VVO
Strážne služby pre Univerzitu Komenského v Bratislave - 2019Univerzita Komenského v Bratislave
749 850,00 € (bez DPH) 595 105,00 € (bez DPH)
21 %
5 0
21.11.201915.01.2020
55VVO
Rozšírenie základnej školy modulovým systémom, budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Most pri BratislaveObec Most pri Bratislave
749 640,00 € (bez DPH) Zákazka zrušená
Zákazka zrušená
0 0
20.04.202123.08.2021
125VVO
Dodávka elektrickej energieEkonomická univerzita v Bratislave
749 612,00 € (bez DPH) 749 612,00 € (bez DPH)
0 %
4 0
29.08.201621.11.2016
84VVO
Energie 2019 - 2020Mesto Pezinok
749 606,48 € (bez DPH) 749 606,48 € (bez DPH)
0 %
1 0
15.10.201831.01.2019
108VVO
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a služby spojené s ich dodávkouUniverzitná nemocnica L. Pasteura Košice
749 417,25 € (bez DPH) Trvá
Trvá
Trvá
15.11.2022Trvá
TrváVVO
Implementácia zmenových požiadaviek do ISSZÚstredie práce, sociálnych vecí a rodiny
749 390,00 € (bez DPH) 749 390,00 € (s DPH)
17 %
1 0
n/a09.02.2015
VVO
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážokSlovenské národné divadlo
749 330,00 € (s DPH) 746 640,00 € (s DPH)
0,36 %
4 0
18.12.201721.12.2017
3EKS
Úprava telesa prehrádzky na zlepšenie prístupu na Veľkolélsky ostrov.VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
749 280,36 € (bez DPH) 698 989,00 € (bez DPH)
7 %
6 0
30.06.201403.12.2014
156VVO
Špeciálny zdravotnícky materiál pre nekoronárne vaskulárne, diagnostické a terapeutické rádiologické intervencieNárodný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
749 149,70 € (bez DPH) Trvá
Trvá
Trvá
02.09.2022Trvá
TrváVVO
Zníženie energetickej náročnosti Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej BystriciGymnázium Mikuláša Kováča
749 143,51 € (bez DPH) Trvá
Trvá
Trvá
10.12.2019Trvá
TrváVVO
Dodávka kancelárskych potriebŽilinská univerzita v Žiline
749 000,00 € (bez DPH) 749 000,00 € (bez DPH)
0 %
1 0
22.10.201422.04.2015
182VVO
Výstavba Zariadenia pre seniorov a denného stacionára v obci Vyšná ŠebastováSt. Martin n.o.
748 870,16 € (bez DPH) 683 487,87 € (bez DPH)
9 %
2 0
15.05.202018.08.2020
95VVO
Papierové stravné poukážkyMesto Poprad
748 800,00 € (bez DPH) 747 227,52 € (bez DPH)
0 %
4 1
02.07.202003.03.2021
244VVO
Červenica – Infraštruktúra: Vodovod – II. etapaObec Červenica
748 659,64 € (bez DPH) Trvá
Trvá
Trvá
21.03.2022Trvá
TrváVVO
Zberný dvor TorysaObec Torysa
748 452,33 € (bez DPH) Zákazka zrušená
Zákazka zrušená
0 0
19.12.201602.11.2017
318VVO
Lesnícke služby v ťažbovom procese na organizačnej zložke OZ Podunajsko na obdobie 2023 - 2026LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
748 412,08 € (bez DPH) Trvá
Trvá
Trvá
14.09.2022Trvá
TrváVVO
Zníženie energetickej náročnosti obecných budov materskej školy a kultúrneho domu NeporadzaObec Neporadza
748 346,63 € (bez DPH) Trvá
Trvá
Trvá
11.03.2016Trvá
TrváVVO
Rekonštrukcia a dobudovanie vstupného areálu NZOO Bojnice - objekt SO 01 Predajňa suvenírov a ubytovanieNárodná zoologická záhrada Bojnice
748 305,68 € (bez DPH) 748 305,68 € (bez DPH)
0 %
3 1
24.08.201820.02.2019
180VVO
MODERNIZÁCIA cesty II/514 - časť 1.: Cesta II/514 Horné Štitáre - Nemčice - časť 2.: Cesta II/514 Veľké Ripňany - hranica krajaNitriansky samosprávny kraj
748 274,59 € (bez DPH) Trvá
Trvá
Trvá
03.03.2022Trvá
TrváVVO