Dáta spracované v systéme TRANSPAREX


55 687
-4,6 %
2019/2020
10 448
-7,3 %
2019/2020
722 706
-7,9 %
2019/2020
7 358
-36,6 %
2019/2020

Finančný objem ukončených súťaží


ZsNH:2 371 838 231,35 €
EKS:1 741 586 436,34 €
VVO:24 219 275 498,19 €

Celkové počty súťaží


Ukončené:94,86 % - 384 552
Zrušené:2,82 % - 11 433
Prebiehajúce:2,32 % - 9 396

Priemerná doba trvania VO


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
300
250
200
150
100
50

Objemy vyhlásených súťaží v rokoch


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
25 mld.
20 mld.
15 mld.
10 mld.
5 mld.
0
VVO
ZsNH
EKS

Priemerné úspory vo verejnom obstarávaní


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
VVO
ZsNH
EKS
Stav
Názov zákazky
Obstarávateľ
PHZ/ Konečná cena
Úspora
Počet ponúk/ Počet vylúčení
Trvanie
Trvanie v dňoch
Zdroj
Výmena chladiaceho zariadenia - časť "chladenie" zimný štadión P. Demitru TrenčínMesto Trenčín
557 600,00 € (bez DPH)555 657,00 € (bez DPH)
0 %
20
25.01.201822.05.2018
117VVO
Modernizácia informačného systému v autobusoch prímestskej dopravySAD Prievidza a.s.
557 277,50 € (bez DPH)Zákazka zrušená
Zákazka zrušená
00
13.02.201903.06.2019
110VVO
Zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov BRO na palivá prostredníctvom obstarania technológií na ich spracovanieNOVA BIOMASS POWER I. s. r. o.
557 241,33 € (bez DPH)Trvá
Trvá
Trvá
29.08.2017Trvá
TrváVVO
Kaštieľ s areálom – revitalizácia hospodárskej budovy III, tzv. “južná budova”Mesto Holíč
557 070,24 € (bez DPH)529 750,48 € (bez DPH)
5 %
30
13.09.201825.01.2019
134VVO
Červenica – infraštruktúra, zmena stavby pred dokončením - výstavba vodovoduObec Červenica
556 904,00 € (bez DPH)387 000,61 € (bez DPH)
31 %
91
08.06.201824.05.2019
350VVO
Rekonštrukcia cesty II/504 Krakovany - hranica okresu Nové Mesto nad Váhom, km 51,180 - 54,580Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
556 728,46 € (bez DPH)378 540,70 € (bez DPH)
32 %
90
08.07.201904.09.2019
58VVO
Rekonštrukcia materskej školy Spišská TeplicaObec Spišská Teplica
556 599,70 € (bez DPH)Trvá
Trvá
Trvá
01.02.2021Trvá
TrváVVO
ZDRAVOTNÉ STREDISKO TERCHOVÁ - STAVBAObec Terchová
556 571,16 € (bez DPH)556 129,34 € (bez DPH)
0 %
124
05.06.201903.07.2020
394VVO
Dodávka zemného plynu a elektrickej energieUniverzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
556 450,00 € (bez DPH)Trvá
Trvá
Trvá
08.03.2021Trvá
TrváVVO
Stavebné práce pre stavbu: „Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9 - elokované pracovisko“Mesto Košice
556 380,38 € (bez DPH)473 254,55 € (bez DPH)
15 %
152
15.05.202002.09.2020
110VVO
Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Považská v meste Piešťany - stavebné práceMesto Piešťany
556 356,02 € (bez DPH)401 049,18 € (bez DPH)
28 %
70
27.04.201727.07.2018
456VVO
Strážna službaMinisterstvo kultúry Slovenskej republiky
556 285,00 € (s DPH)437 310,72 € (s DPH)
21,39 %
180
02.07.202007.07.2020
5EKS
Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/583 v k.ú. TerchováŽilinský samosprávny kraj
556 063,33 € (bez DPH)418 064,85 € (bez DPH)
25 %
40
16.05.201707.11.2017
175VVO
Rekonštrukcia vybraných častí krytej plavárne v meste Žiar nad HronomTECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
555 917,78 € (bez DPH)Trvá
Trvá
Trvá
01.04.2021Trvá
TrváVVO
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy S.H. Vajanského, MichalovceMesto Michalovce
555 740,70 € (bez DPH)449 000,00 € (bez DPH)
19 %
53
28.03.201712.07.2018
471VVO
Organizačno-technické zabezpečenie účasti na prezentačných podujatiachSlovenská inovačná a energetická agentúra
555 720,00 € (bez DPH)555 720,00 € (s DPH)
17 %
50
18.12.201508.04.2016
112VVO
Nákladné automobily kategórie N3 s nosnosťou min. 10 ton s hydraulickou rukou za kabínouTrnavská cestná spoločnosť s.r.o.
555 700,00 € (bez DPH)447 560,00 € (bez DPH)
19 %
20
06.05.202010.08.2020
96VVO
Modernizácia strojných zariadeníSEKOPOL s.r.o.
555 501,00 € (bez DPH)546 246,00 € (bez DPH)
2 %
30
13.06.201413.10.2014
122VVO
Zvýšenie energetickej účinnosti na objektoch skladov 1, 2, 3IMUNA PHARM, a.s.
555 495,29 € (bez DPH)Zákazka zrušená
Zákazka zrušená
00
23.10.201716.04.2018
175VVO
Zníženie energetickej náročnosti budovy: Materská škola Hrnčiarska vo ZvoleneMesto Zvolen
555 472,99 € (bez DPH)546 013,36 € (bez DPH)
2 %
30
14.03.201603.05.2017
415VVO