Dáta spracované v systéme TRANSPAREX


75 089
-58,1 %
2021/2022
11 745
32,7 %
2021/2022
1 042 993
-62,7 %
2021/2022
8 205
-55,2 %
2021/2022

Finančný objem ukončených súťaží


ZsNH4 619 558 501,98 €
EKS2 479 631 974,04 €
VVO32 517 020 865,03 €
transparex.sk

Celkové počty súťaží


Ukončené90,72 % - 638 575
Zrušené6,71 % - 47 221
Prebiehajúce2,58 % - 18 127
transparex.sk

Priemerná doba trvania VO


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500
400
300
200
100
0
Podlimitné zákazky bez EU fondov
Podlimitné zákazky s EU fondami
Nadlimitné zákazky bez EU fondov
Nadlimitné zákazky s EU fondami
Zákazky s nízkou hodnotou s EU fondami
transparex.sk

Objemy vyhlásených súťaží v rokoch


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 mld.
20 mld.
15 mld.
10 mld.
5 mld.
0
VVO
ZsNH
EKS
transparex.sk

Priemerné úspory vo verejnom obstarávaní


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 %
20 %
10 %
0 %
VVO
ZsNH
EKS
transparex.sk
Stav
Názov zákazky
Obstarávateľ
PHZ/ Konečná cena
Úspora
Počet ponúk/ Počet vylúčení
Trvanie
Trvanie v dňoch
Zdroj
Vodná stavba Brezová pod Bradlom - rekonštrukciaSLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
762 228,85 € (bez DPH) Zákazka zrušená
Zákazka zrušená
0 0
09.09.201410.06.2015
274VVO
Brzdové obloženie pre ŽKVŽelezničná spoločnosť Slovensko, a.s.
762 100,00 € (bez DPH) 758 624,00 € (bez DPH)
0 %
1 0
19.11.201801.07.2019
224VVO
Výstavba centra sociálnych služieb na komunitnej úrovni v KlčoveAlžbetin dom n.o. Klčov
762 091,52 € (bez DPH) 755 068,06 € (bez DPH)
16,67 %
1 0
29.09.202118.01.2022
111VVO
Výstavba centra sociálnych služieb na komunitnej úrovni v KlčoveAlžbetin dom n.o. Klčov
762 091,52 € (bez DPH) Zákazka zrušená
Zákazka zrušená
0 0
18.01.202129.09.2021
254VVO
Obstaranie strojno - technologického vybavenia - Agrofarm ELNOR, s.r.o.Agrofarm ELNOR, s.r.o.
762 045,70 € (bez DPH) 762 045,00 € (bez DPH)
0 %
3 0
10.07.201415.09.2014
67VVO
Modernizácia fariem Agro Boleráz, s.r.o.Agro Boleráz, s.r.o.
762 000,00 € (bez DPH) 730 377,00 € (bez DPH)
4 %
1 0
25.06.201412.12.2014
170VVO
Stolová horizontálna vyvrtávačkaRP HUJO spol. s r.o.
761 906,67 € (bez DPH) 584 900,00 € (bez DPH)
23 %
2 1
16.05.201705.04.2018
324VVO
Vodozádržné opatrenia v meste Vysoké TatryMesto Vysoké Tatry
761 901,15 € (bez DPH) Trvá
Trvá
Trvá
08.06.2021Trvá
TrváVVO
Revitalizácia centra obce OhradyObec Ohrady
761 889,88 € (bez DPH) Zákazka zrušená
Zákazka zrušená
4 2
13.01.201704.08.2017
203VVO
Zber, preprava a zneškodňovanie/ zhodnocovanie komunálneho odpadu v rámci Združenia obcí pre separovaný zber TorysaObec Torysa
761 758,89 € (bez DPH) 593 806,04 € (bez DPH)
22 %
3 0
12.06.202012.11.2020
153VVO
Zlepšenie prepojenia ciest okresov Zywiec a Námestovo so sieťou TEN-T a posilnenie cezhraničnej spolupráceŽilinský samosprávny kraj
761 700,97 € (bez DPH) 522 764,67 € (bez DPH)
31 %
1 0
27.09.201609.10.2017
377VVO
Dodávka a montáž technológie divadla ArénaBratislavský samosprávny kraj
761 606,00 € (bez DPH) Trvá
Trvá
Trvá
07.03.2022Trvá
TrváVVO
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu 2023 - 2024Mesto Rožňava
761 438,69 € (bez DPH) Zákazka zrušená
Zákazka zrušená
0 0
26.09.202229.11.2022
64VVO
Dodávka demineralizačnej stanice vrátane súvisiacich montážnych a stavebných prác za účelom rekonštrukcie chemickej úpravne vody v Teplárni západBratislavská teplárenská, a.s.
761 379,43 € (bez DPH) Zákazka zrušená
Zákazka zrušená
0 0
05.06.202024.07.2020
49VVO
Dodávka demineralizačnej stanice vrátane súvisiacich montážnych a stavebných prác za účelom rekonštrukcie chemickej úpravne vody v Teplárni západBratislavská teplárenská, a.s.
761 379,43 € (bez DPH) Zákazka zrušená
Zákazka zrušená
0 0
11.03.202021.05.2020
71VVO
Zabezpečenie observácie vykonávanej zdravotníckymi pracovníkmi po očkovaní v očkovacích centrách a zabezpečenie výjazdovej očkovacej služby pre región BSKBratislavský samosprávny kraj
761 270,00 € (bez DPH) 581 088,00 € (bez DPH)
23,67 %
1 0
31.05.202105.08.2021
66VVO
Prístrojové vybavenieŠtátny geologický ústav Dionýza Štúra
761 041,17 € (bez DPH) 732 500,00 € (bez DPH)
4 %
3 0
06.04.201712.04.2018
371VVO
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava na roky 2019-2022LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
760 820,00 € (bez DPH) 760 783,14 € (bez DPH)
0 %
1 0
12.09.201822.11.2018
71VVO
Revitalizácia verejných priestranstiev v PrievidziMesto Prievidza
760 582,08 € (bez DPH) Zákazka zrušená
Zákazka zrušená
0 0
09.09.201417.10.2014
38VVO
Revitalizácia verejných priestranstiev v PrievidziMesto Prievidza
760 582,08 € (bez DPH) 599 000,00 € (s DPH)
34 %
9 1
03.11.201424.03.2015
141VVO