Dáta spracované v systéme TRANSPAREX


78 134
-57,3 %
2022/2023
11 819
43,5 %
2022/2023
1 108 645
-62,1 %
2022/2023
8 203
-100 %
2022/2023

Finančný objem ukončených súťaží


ZsNH5 536 558 514,93 €
EKS2 567 394 652,55 €
VVO36 674 184 367,72 €
transparex.sk

Celkové počty súťaží


Ukončené90,79 % - 692 136
Zrušené 6,41 % - 48 868
Prebiehajúce2,8 % - 21 379
transparex.sk

Priemerná doba trvania VO


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
500
400
300
200
100
0
Podlimitné zákazky bez EU fondov
Podlimitné zákazky s EU fondami
Nadlimitné zákazky bez EU fondov
Nadlimitné zákazky s EU fondami
Zákazky s nízkou hodnotou s EU fondami
transparex.sk

Objemy vyhlásených súťaží v rokoch


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
12 mld.
10 mld.
8 mld.
6 mld.
4 mld.
2 mld.
0
VVO
ZsNH
EKS
transparex.sk

Priemerné úspory vo verejnom obstarávaní


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 000 %
0 %
-5 000 %
-10 000 %
-15 000 %
-20 000 %
VVO
ZsNH
EKS
transparex.sk
Stav
Názov zákazky
Obstarávateľ
PHZ/ Konečná cena
Úspora
Počet ponúk/ Počet vylúčení
Trvanie
Trvanie v dňoch
Zdroj
Združená dodávka trakčnej elektriny vrátane zodpovednosti za odchýlku pre potreby tretích osôb na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023Železnice Slovenskej republiky
248 000 000,00 € (bez DPH) n/a
Nespracované
1 0
06.10.202212.12.2022
67VVO
Obstaranie dopravcov na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave pre Prešovský samosprávny kraj - 2023Prešovský samosprávny kraj
246 597 263,00 € (bez DPH) Zákazka zrušená
Zákazka zrušená
0 0
04.05.202304.10.2023
153VVO
Technické zariadenia 3 - Zariadenia pre LAN WAN, bezpečnosť IT a telekomunikačná technikaMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
245 730 000,00 € (bez DPH) Zákazka zrušená
Zákazka zrušená
0 0
03.10.201810.09.2020
708VVO
Výstavba novej Univerzitnej nemocnice sv. MartinaUniverzitná nemocnica Martin
244 884 836,00 € (bez DPH) Trvá
Trvá
Trvá
05.09.2023Trvá
TrváVVO
Univerzitná nemocnica sv. Martina (UNsvM)Univerzitná nemocnica Martin
244 884 836,00 € (bez DPH) Zákazka zrušená
Zákazka zrušená
0 0
27.12.202222.05.2023
146VVO
R2 Rožňava – Jablonov nad TurňouNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
243 151 340,40 € (bez DPH) Zákazka zrušená
Zákazka zrušená
0 0
02.01.202015.07.2020
195VVO
D3 Čadca, Bukov - SvrčinovecNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
239 112 849,53 € (bez DPH) 239 112 849,53 € (bez DPH)
0 %
11 0
13.05.201512.12.2016
579VVO
Výber finančných sprostredkovateľov pre implementáciu finančného nástroja - Úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti bytových domovNational Development Fund II., a.s.
239 000 000,00 € (bez DPH) 78 870 000,00 € (bez DPH)
67 %
1 0
08.09.201724.06.2019
654VVO
Obstaranie dopravcov na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave pre Prešovský samosprávny krajPrešovský samosprávny kraj
234 939 662,00 € (bez DPH) Zákazka zrušená
Zákazka zrušená
0 0
10.11.202227.03.2023
137VVO
Rýchlostná cesta R2 Kriváň - MýtnaNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
234 082 240,00 € (bez DPH) 232 146 454,18 € (bez DPH)
1 %
4 0
06.07.201818.03.2020
621VVO
Koncesia na projekt "Výstavba väzenského zariadenia Rimavská Sobota - Sabová"Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
222 600 000,00 € (bez DPH) Zákazka zrušená
Zákazka zrušená
0 0
15.03.201909.05.2019
55VVO
Koncesia na projekt "Výstavba väzenského zariadenia Rimavská Sobota - Sabová"Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
222 600 000,00 € (bez DPH) Trvá
Trvá
Trvá
05.04.2019Trvá
TrváVVO
Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) - Krompachy. Časť: A.1 Poprad Tatry (mimo) – VydrníkŽeleznice Slovenskej republiky
220 943 951,26 € (bez DPH) Trvá
Trvá
Trvá
04.08.2022Trvá
TrváVVO
ŽSR, Elektrifikácia a súvisiace rekonštrukcie na úseku trate Bánovce nad Ondavou - HumennéŽeleznice Slovenskej republiky
216 070 505,52 € (bez DPH) 216 070 505,52 € (bez DPH)
0 %
1 0
03.08.202222.05.2023
292VVO
Diaľnica D1 Budimír - BidovceNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
209 395 901,00 € (bez DPH) 197 444 061,02 € (bez DPH)
6 %
20 2
04.06.201519.09.2016
473VVO
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave pre Košický samosprávny krajKošický samosprávny kraj
205 558 098,00 € (bez DPH) 17 884 515,19 € (bez DPH)
91,3 %
1 0
18.11.202110.03.2022
112VVO
Poskytovanie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v TTSK, región TrnavaTrnavský samosprávny kraj
203 584 000,00 € (bez DPH) 191 883 091,40 € (bez DPH)
5,75 %
1 0
18.10.202208.06.2023
233VVO
Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park NitraMH Invest, s.r.o.
198 892 115,39 € (bez DPH) 185 894 318,50 € (bez DPH)
7 %
5 0
09.08.201611.01.2017
155VVO
Poskytovanie mýtnych SlužiebNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
196 175 000,00 € (bez DPH) Zákazka zrušená
Zákazka zrušená
0 0
06.04.202109.05.2022
398VVO
Obstaranie dopravcov na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave pre Prešovský samosprávny krajPrešovský samosprávny kraj
193 825 221,00 € (bez DPH) Zákazka zrušená
Zákazka zrušená
0 0
10.11.202227.03.2023
137VVO