Zaujímajú vás detailné informácie o zákazke?

Jediný komplexný zdroj informácií o všetkých predložených ponukách, dosiahnutých úsporách a všetkých súťažiacich firiem získajte s TRANSPAREX® PROFESSIONAL.

TRANSPAREX® ponúka detailné informácie o každej ukončenej alebo zrušenej zákazke. Kto sa súťaže zúčastnil, akú ponuku predložil, s kým súťažil a proti komu. Ako bola zákazka nastavená, aké boli podmienky účasti ako aj všetky zverejnené dokumenty zákazke. Pri zákazkách, ktoré neboli ukončené je možné nájsť všetky podmienky účasti, súťažné podklady aj doplňujúce dokumenty k zákazke.


    Čo získate s TRANSPAREX® PROFESSIONAL?
  • detailné informácie o zákazke
  • zoznam predložených ponúk vrátane cien a ponúkaných zliav
  • porovnanie navrhovaných cien s podobnými zákazkami
  • identifikácia vzťahov v zákazke
  • grafické znázornenie sídla spoločností, ktoré predložili ponuky
  • kompletná dokumentácia k zákazke vrátane všetkých predložených ponúk

Obstarávateľ

Ičo
00151866
Adresa
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko
Kontaktná osoba
E-mail
Telefónne číslo

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1000
500
0

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 %
15 %
10 %
5 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
Technické zariadenia 3 - Zariadenia pre LAN WAN, bezpečnosť IT a telekomunikačná technika
Stav
Zrušená
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Tovary
Hodnotiace kritérium
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
245 730 000,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Áno
Dátum vyhlásenia súťaže
03.10.2018
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
15.11.2018 10:00

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Zverejnenie sutaznych podkladov
Súťažné podklady01.10.2018
+1Zrušenie úkonov vedúcich k zrušeniu súťaže na základe rozhodnutia Rady UVO č. 16060-9000/2020 zo dňa 12.03.2021
Iný dokument k zákazke06.04.2021