Obstarávateľ

Ičo
00151866
Adresa
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kontaktná osoba
Ing. Miroslav Škvarka
E-mail
miroslav.skvarka@minv.sk
Telefónne číslo
+421 250944337

Počet vyhlásených zákaziek


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1000
500
0

Vývoj úspor


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 %
20 %
10 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
Technické zariadenia 3 - Zariadenia pre LAN WAN, bezpečnosť IT a telekomunikačná technika
Stav
Zrušená
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Tovary
Hodnotiace kritérium
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
245 730 000,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Áno
Dátum vyhlásenia súťaže
03.10.2018
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
15.11.2018 10:00

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Zverejneniesutaznych podkladov
Súťažné podklady01.10.2018
+1Zrušenieúkonov vedúcich k zrušeniu súťaže na základe rozhodnutia Rady UVO č. 16060-9000/2020 zo dňa 12.03.2021
Iný dokument k zákazke06.04.2021