Obstarávateľ

Ičo:35919001
Adresa:Dúbravská cesta, 841 04 Bratislava, Slovensko
Kontaktná osoba:JUDr. Lukáš Vitek
E-mail:lukas.vitek@ndsas.sk
Telefónne číslo:+421 258311048

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1000
500
0

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
25 %
20 %
15 %
10 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky:R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou
Stav:Zrušená
Zákazka je časťou:Nie
Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pre projekt Rýchlostná cesta R2 Rožňava Jablonov nad Turňou.
Druh zákazky:Práce
Hodnotiace kritérium:
Cena - 100 %
CPV kód:
45000000-7 - Stavebné práce45233125-1 - Stavebné práce na stavbe cestných križovatiek45221241-3 - Stavebné práce na cestných tuneloch45233110-3 - Stavebné práce na výstavbe rýchlostných komunikácií
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác:Dúbravská cesta, 841 04 Bratislava, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH:243 151 340,40 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:Nie
Dátum vyhlásenia súťaže:02.01.2020
Koniec lehoty na predkladanie ponúk:28.02.2020 10:00

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Správa o zákazke
Správa o zákazke04.08.2020
+1Súťažné podklady - odkaz
Súťažné podklady26.12.2019