Obstarávateľ

Ičo
35919001
Adresa
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Kontaktná osoba
JUDr. Lukáš Vitek
E-mail
lukas.vitek@ndsas.sk
Telefónne číslo
+421 258311048

Počet vyhlásených zákaziek


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
600
400
200
0

Vývoj úspor


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 %
20 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna
Stav
Ukončená
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Práce
Hodnotiace kritérium
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/Poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
234 082 240,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Nie
Dátum vyhlásenia súťaže
06.07.2018
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
14.09.2018 10:00

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzačov
Stav
Nespracované
10,8 %
Neúspešný
Nespracované
14,7 %
Víťaz
00ICMSPA - Zahraničný subjekt (IT)
Nespracované
Neúspešný
00INCSPA - Zahraničný subjekt (IT)
Nespracované
Neúspešný

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1VysvetlenieSP č. 1
Iný dokument k zákazke14.08.2018
+1Oznámenieo zmene lehôt vo verejnej súťaži
Iný dokument k zákazke23.08.2018
+1Informáciao výsledku vyhodnotenia ponúk
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk18.02.2020
+1R2Kriváň - Mýtna-Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk03.06.2019
+2Zápisnicaz otvárania ponúk
Zápisnica z otvárania ponúk18.02.2020
+1Súťažnépodklady - odkaz na link - aktualizácia
Súťažné podklady02.07.2019
+2Oznámenieo výsledku vybavenia žiadosti o nápravu
Iný dokument k zákazke09.08.2018
+1Oznámenieo námietke
Iný dokument k zákazke25.09.2018
+12VysvetlenieSP č. 4
Iný dokument k zákazke12.11.2018
+1Zmluvao dielo - Zhotovenie stavby R2 Kriváň - Mýtna v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha
Zmluva17.02.2020