Zaujímajú vás detailné informácie o zákazke?

Jediný komplexný zdroj informácií o všetkých predložených ponukách, dosiahnutých úsporách a všetkých súťažiacich firiem získajte s TRANSPAREX® PROFESSIONAL.

TRANSPAREX® ponúka detailné informácie o každej ukončenej alebo zrušenej zákazke. Kto sa súťaže zúčastnil, akú ponuku predložil, s kým súťažil a proti komu. Ako bola zákazka nastavená, aké boli podmienky účasti ako aj všetky zverejnené dokumenty zákazke. Pri zákazkách, ktoré neboli ukončené je možné nájsť všetky podmienky účasti, súťažné podklady aj doplňujúce dokumenty k zákazke.


    Čo získate s TRANSPAREX® PROFESSIONAL?
  • detailné informácie o zákazke
  • zoznam predložených ponúk vrátane cien a ponúkaných zliav
  • porovnanie navrhovaných cien s podobnými zákazkami
  • identifikácia vzťahov v zákazke
  • grafické znázornenie sídla spoločností, ktoré predložili ponuky
  • kompletná dokumentácia k zákazke vrátane všetkých predložených ponúk

Obstarávateľ

Ičo
00212008
Adresa
Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovensko
Kontaktná osoba
E-mail
Telefónne číslo

Počet vyhlásených zákaziek


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100
50
0

Vývoj úspor


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 %
20 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
Koncesia na projekt "Výstavba väzenského zariadenia Rimavská Sobota - Sabová"
Stav
Prebiehajúca
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Služby
Hodnotiace kritérium
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
222 600 000,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Nie
Dátum vyhlásenia súťaže
05.04.2019
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
10.05.2019 23:59

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Vysvetľovanie č. 26
Iný dokument k zákazke26.06.2019
+1Vysvetľovanie č. 11
Iný dokument k zákazke20.05.2019
+2Vysvetľovanie č. 25
Iný dokument k zákazke25.06.2019
+1Vysvetľovanie č. 19
Iný dokument k zákazke20.06.2019
+2Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie žiadostí o účasť
Iný dokument k zákazke20.05.2019
+1Informatívny dokument
Iný dokument k zákazke03.04.2019
+1Vysvetľovanie č. 4
Iný dokument k zákazke28.04.2019
+1Analýza variantov verejného obstarávania
Koncesie - analýzy03.04.2019
+1Vysvetľovanie č. 18
Iný dokument k zákazke20.06.2019
+1Vysvetľovanie č. 5
Iný dokument k zákazke23.04.2019