Obstarávateľ

Ičo
47759224
Adresa
Grösslingová, 810 00 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kontaktná osoba
Patrícia Mokrá
E-mail
pmokra@p-m.sk
Telefónne číslo
+421 254653904

Počet vyhlásených zákaziek


2017
2018
2019
2020
2021
2022
4
3
2
1

Vývoj úspor


2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 %
20 %
10 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
Výber finančných sprostredkovateľov pre implementáciu finančného nástroja - Úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov
Stav
Ukončená
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Služby
Hodnotiace kritérium
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/Poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Grösslingová, 810 00 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
239 000 000,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Áno
Dátum vyhlásenia súťaže
08.09.2017
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
16.10.2017 10:00

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzačov
Stav
78 870 000 €
67 %
67 %
Víťaz

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Zápisnicaz vyhodnotenia splnenia podmienok účasti
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti23.06.2019
+2Zápisnicez osobného rokovania (č. 2)_ 2. fáza dialógu
Iný dokument k zákazke05.06.2018
+1Informatívnydokument
Iný dokument k zákazke07.09.2017
+5Záverečnýinformatívny dokument súťažného dialógu
Iný dokument k zákazke11.06.2018
+2Zápisnicez otvárania ponúk
Zápisnica z otvárania ponúk23.06.2019
+1Zmluvao úvere s rozdelením portfóliového rizika
Zmluva13.06.2019
+1Informáciao otváraní ponúk
Informácia o otváraní ponúk10.07.2018
+6Zápisnicez úvodného stretnutia_Kick off meeting
Iný dokument k zákazke14.11.2017
+1Oznámenieo predĺžení lehoty viazanosti ponúk
Iný dokument k zákazke11.06.2018
+1Príloha9_Opis finančného nástroja_EE bytové domy
Iný dokument k zákazke07.09.2017