Prehľad o organizácii
OTP Banka Slovensko, a.s.
Štúrova 5, 813 54 Bratislava
31318916
2020411074
Nemá
nezistený
27.02.1992
01.10.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
94,7 mil. €
N/A

Konečný užívateľ výhod OTP Banka Slovensko, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie OTP Banka Slovensko, a.s.


Predstavenstvo OTP Banka Slovensko, a.s.


Člen dozorného orgánu OTP Banka Slovensko, a.s.


Jediný akcionár a.s. OTP Banka Slovensko, a.s.


Predmet činnosti OTP Banka Slovensko, a.s.


Kataster OTP Banka Slovensko, a.s.


Skrátené výkazy OTP Banka Slovensko, a.s.