Zaujímajú vás detailné informácie o zákazke?

Jediný komplexný zdroj informácií o všetkých predložených ponukách, dosiahnutých úsporách a všetkých súťažiacich firiem získajte s TRANSPAREX® PROFESSIONAL.

TRANSPAREX® ponúka detailné informácie o každej ukončenej alebo zrušenej zákazke. Kto sa súťaže zúčastnil, akú ponuku predložil, s kým súťažil a proti komu. Ako bola zákazka nastavená, aké boli podmienky účasti ako aj všetky zverejnené dokumenty zákazke. Pri zákazkách, ktoré neboli ukončené je možné nájsť všetky podmienky účasti, súťažné podklady aj doplňujúce dokumenty k zákazke.


    Čo získate s TRANSPAREX® PROFESSIONAL?
  • detailné informácie o zákazke
  • zoznam predložených ponúk vrátane cien a ponúkaných zliav
  • porovnanie navrhovaných cien s podobnými zákazkami
  • identifikácia vzťahov v zákazke
  • grafické znázornenie sídla spoločností, ktoré predložili ponuky
  • kompletná dokumentácia k zákazke vrátane všetkých predložených ponúk

Obstarávateľ

Ičo
35914939
Adresa
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, Slovensko
Kontaktná osoba
E-mail
Telefónne číslo

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100
50
0

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 %
5 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
Nákup elektrických jednotiek
Stav
Ukončená
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Tovary
Hodnotiace kritérium
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
160 000 000,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Áno
Dátum vyhlásenia súťaže
14.04.2017
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
22.05.2017 10:00

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzača
Stav
ŽOS Trnava, a.s.
159 999 500 €
0 %
0,2 %
Víťaz
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. (CZ)
-3 %
Lorem Ipsum is simply dummy text o
Lorem Ipsum i
-3,6 %
-3,6 %
Neúspešný
Lorem Ipsum is simply dummy text o
-3,6 %

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Kúpna zmluva na dodanie elektrických jednotiek
Informácia o zverejnení zmluvy05.03.2018
+1Vysvetlenie k súťažným podkladom (12)
Iný dokument k zákazke04.10.2017
+1Informácia o otváraní ponúk
Informácia o otváraní ponúk05.12.2017
+1Súťažné podklady_finálna verzia
Súťažné podklady17.09.2017
+1Súťažné podklady - oprava
Súťažné podklady02.05.2017
+1Vysvetlenie k súťažným podkladom (8-9)
Iný dokument k zákazke25.05.2017
+1Vysvetlenie k súťažným podkladom (11)
Iný dokument k zákazke26.06.2017
+1Vysvetlenie k súťažným podkladom (1-7)
Iný dokument k zákazke02.05.2017
+3Zápisnice z otvárania ponúk; Zápisnica z otvárania žiadostí o účasť
Zápisnica z otvárania ponúk07.03.2018
+1Súťažné podklady
Súťažné podklady13.04.2017