Obstarávateľ

Ičo
37870475
Adresa
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Kontaktná osoba
E-mail
svp@vucpo.sk
Telefónne číslo
+421 517460432

Počet vyhlásených zákaziek


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
400
200
0

Vývoj úspor


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 %
20 %
10 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
Obstaranie dopravcov na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave pre Prešovský samosprávny kraj - 2023
Názov časti
Časť 1 predmetu zákazky Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave pre Prešovský samosprávny kraj - PSK Stred
Stav
Prebiehajúca
Zákazka je časťou
Áno
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Služby
Hodnotiace kritérium
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/Poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
298 905 773,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Nie
Dátum vyhlásenia súťaže
04.05.2023
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
29.05.2023 23:59

Podmienký účasti

Osobné postavenie
Ekonomické a finančné postavenie
Technická a odborná spôsobilosť
Záruky

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Informácia o dostupnosti súťažných podkladov
Iný dokument k zákazke03.05.2023