Zaujímajú vás detailné informácie o zákazke?

Jediný komplexný zdroj informácií o všetkých predložených ponukách, dosiahnutých úsporách a všetkých súťažiacich firiem získajte s TRANSPAREX® PROFESSIONAL.

TRANSPAREX® ponúka detailné informácie o každej ukončenej alebo zrušenej zákazke. Kto sa súťaže zúčastnil, akú ponuku predložil, s kým súťažil a proti komu. Ako bola zákazka nastavená, aké boli podmienky účasti ako aj všetky zverejnené dokumenty zákazke. Pri zákazkách, ktoré neboli ukončené je možné nájsť všetky podmienky účasti, súťažné podklady aj doplňujúce dokumenty k zákazke.


    Čo získate s TRANSPAREX® PROFESSIONAL?
  • detailné informácie o zákazke
  • zoznam predložených ponúk vrátane cien a ponúkaných zliav
  • porovnanie navrhovaných cien s podobnými zákazkami
  • identifikácia vzťahov v zákazke
  • grafické znázornenie sídla spoločností, ktoré predložili ponuky
  • kompletná dokumentácia k zákazke vrátane všetkých predložených ponúk

Obstarávateľ

Ičo
31340822
Adresa
Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, Slovensko
Kontaktná osoba
E-mail
Telefónne číslo

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150
100
50
0

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 %
20 %
10 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
Komplexné zabezpečenie stávok hazardných hier a nelotériových produktov
Stav
Ukončená
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Služby
Hodnotiace kritérium
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
249 100 000,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Nie
Dátum vyhlásenia súťaže
03.10.2018
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
16.11.2018 10:00

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzača
Stav
Lorem Ipsum is simply dummy text o
Lorem Ipsum i
28 %
28 %
Neúspešný
Lorem Ipsum is si
Lorem Ipsum i
-7,7 %
-7,7 %
Neúspešný

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Ponuka č. 2
Ponuky uchádzačov04.03.2019
+1Súťažné podklady Zväzok I - aktualizácia
Súťažné podklady01.11.2018
+1Zápisnico o vyhodnotení ponúk
Zápisnica o vyhodnotení ponúk04.03.2019
+1Prístup k dokumetom - prehľad v EVO
Súťažné podklady09.10.2018
+1Odpovede na otázky VO 417115.pdf
Iný dokument k zákazke11.11.2018
+1Oznámenie o zneme termínov na predkladanie a otváranie ponúk
Iný dokument k zákazke29.10.2018
+1Vysvetľovanie - otázky a odpovede
Iný dokument k zákazke30.10.2018
+1Správa o zákazke
Správa o zákazke04.03.2019
+0ZMLUV A O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU HAZARDNÝCH HIER
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ04.03.2019
+1Oznámenie o vyhodnotení ponúk
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk30.12.2018