Obstarávateľ

Ičo
31340822
Adresa
Brečtanová 1, 830 07 Bratislava
Kontaktná osoba
Ing. Oľga Markovičová
E-mail
evotipos@gmail.com
Telefónne číslo
+421 911796737

Počet vyhlásených zákaziek


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
150
100
50
0

Vývoj úspor


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 %
20 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
Komplexné zabezpečenie stávok hazardných hier a nelotériových produktov
Stav
Ukončená
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Služby
Hodnotiace kritérium
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/Poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Brečtanová 1, 830 07 Bratislava
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
249 100 000,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Nie
Dátum vyhlásenia súťaže
03.10.2018
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
16.11.2018 10:00

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzačov
Stav
HE100649 - Zahraničný subjekt (CY)
179 401 010 €
28 %
28 %
Neúspešný
268 180 099 €
-7,7 %
-7,7 %
Neúspešný

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Ponukač. 2
Ponuky uchádzačov04.03.2019
+1Súťažnépodklady Zväzok I - aktualizácia
Súťažné podklady01.11.2018
+1Zápisnicoo vyhodnotení ponúk
Zápisnica o vyhodnotení ponúk04.03.2019
+1Prístupk dokumetom - prehľad v EVO
Súťažné podklady09.10.2018
+1Odpovedena otázky VO 417115.pdf
Iný dokument k zákazke11.11.2018
+1Oznámenieo zneme termínov na predkladanie a otváranie ponúk
Iný dokument k zákazke29.10.2018
+1Vysvetľovanie- otázky a odpovede
Iný dokument k zákazke30.10.2018
+1Správao zákazke
Správa o zákazke04.03.2019
+0ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU HAZARDNÝCH HIER
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ04.03.2019
+1Oznámenieo vyhodnotení ponúk
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk30.12.2018