Obstarávateľ

Ičo
36063606
Adresa
Šafárikovo nám. 6, 820 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kontaktná osoba
Zuzana Horváthová
E-mail
tender@p-m.sk
Telefónne číslo
+421 254653904

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400
200
0

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 %
30 %
20 %
10 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Bratislavský kraj
Stav
Ukončená
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Služby
Hodnotiace kritérium
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Šafárikovo nám. 6, 820 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
388 692 228,53 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Nie
Dátum vyhlásenia súťaže
24.04.2020
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
22.06.2020 10:00

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzača
Stav
334 039 143 €
14,1 %
14,1 %
Víťaz

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Žiadosť o nápravu
Iný dokument k zákazke08.06.2020
+1Žiadosť o nápravu
Iný dokument k zákazke26.01.2021
+1Doplnenie a úprava dokumentov tvoriacich Súťažné podklady
Súťažné podklady26.01.2021
+2Doplnenie a úprava dokumentov tvoriacich Súťažné podklady
Súťažné podklady21.01.2021
+1Žiadosť o nápravu
Iný dokument k zákazke21.01.2021
+2Doplnenie a úprava dokumentov tvoriacich Súťažné podklady
Súťažné podklady23.12.2020
+3Doplnenie a úprava dokumentov tvoriacich Súťažné podklady
Súťažné podklady23.12.2020
+1Odpoveď na všeobecnú žiadosť
Iný dokument k zákazke23.12.2020
+1Žiadosť o nápravu
Iný dokument k zákazke22.07.2020
+1Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predbežnom opatrení
Iný dokument k zákazke16.07.2020