Zaujímajú vás detailné informácie o zákazke?

Jediný komplexný zdroj informácií o všetkých predložených ponukách, dosiahnutých úsporách a všetkých súťažiacich firiem získajte s TRANSPAREX® PROFESSIONAL.

TRANSPAREX® ponúka detailné informácie o každej ukončenej alebo zrušenej zákazke. Kto sa súťaže zúčastnil, akú ponuku predložil, s kým súťažil a proti komu. Ako bola zákazka nastavená, aké boli podmienky účasti ako aj všetky zverejnené dokumenty zákazke. Pri zákazkách, ktoré neboli ukončené je možné nájsť všetky podmienky účasti, súťažné podklady aj doplňujúce dokumenty k zákazke.


    Čo získate s TRANSPAREX® PROFESSIONAL?
  • detailné informácie o zákazke
  • zoznam predložených ponúk vrátane cien a ponúkaných zliav
  • porovnanie navrhovaných cien s podobnými zákazkami
  • identifikácia vzťahov v zákazke
  • grafické znázornenie sídla spoločností, ktoré predložili ponuky
  • kompletná dokumentácia k zákazke vrátane všetkých predložených ponúk

Obstarávateľ

Ičo
36063606
Adresa
Šafárikovo nám. 6, 820 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovensko
Kontaktná osoba
E-mail
Telefónne číslo

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400
200
0

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 %
15 %
10 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Bratislavský kraj
Stav
Prebiehajúca
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Služby
Hodnotiace kritérium
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Šafárikovo nám. 6, 820 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
388 692 228,53 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Nie
Dátum vyhlásenia súťaže
24.04.2020
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
22.06.2020 10:00

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Žiadosť o nápravu
Iný dokument k zákazke08.06.2020
+1Žiadosť o nápravu
Iný dokument k zákazke26.01.2021
+1Doplnenie a úprava dokumentov tvoriacich Súťažné podklady
Súťažné podklady26.01.2021
+2Doplnenie a úprava dokumentov tvoriacich Súťažné podklady
Súťažné podklady21.01.2021
+1Žiadosť o nápravu
Iný dokument k zákazke21.01.2021
+2Doplnenie a úprava dokumentov tvoriacich Súťažné podklady
Súťažné podklady23.12.2020
+3Doplnenie a úprava dokumentov tvoriacich Súťažné podklady
Súťažné podklady23.12.2020
+1Odpoveď na všeobecnú žiadosť
Iný dokument k zákazke23.12.2020
+1Žiadosť o nápravu
Iný dokument k zákazke22.07.2020
+1Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predbežnom opatrení
Iný dokument k zákazke16.07.2020