Obstarávateľ

Ičo
36063606
Adresa
Šafárikovo nám. 6, 820 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kontaktná osoba
Zuzana Horváthová
E-mail
tender@p-m.sk
Telefónne číslo
+421 254653904

Počet vyhlásených zákaziek


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
400
200
0

Vývoj úspor


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 %
20 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Bratislavský kraj
Stav
Ukončená
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Služby
Hodnotiace kritérium
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/Poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Šafárikovo nám. 6, 820 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
388 692 228,53 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Nie
Dátum vyhlásenia súťaže
24.04.2020
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
22.06.2020 10:00

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzačov
Stav
334 039 143 €
14,1 %
14,1 %
Víťaz

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Žiadosťo nápravu
Iný dokument k zákazke08.06.2020
+1Žiadosťo nápravu
Iný dokument k zákazke26.01.2021
+1Doplneniea úprava dokumentov tvoriacich Súťažné podklady
Súťažné podklady26.01.2021
+2Doplneniea úprava dokumentov tvoriacich Súťažné podklady
Súťažné podklady21.01.2021
+1Žiadosťo nápravu
Iný dokument k zákazke21.01.2021
+2Doplneniea úprava dokumentov tvoriacich Súťažné podklady
Súťažné podklady23.12.2020
+3Doplneniea úprava dokumentov tvoriacich Súťažné podklady
Súťažné podklady23.12.2020
+1Odpoveďna všeobecnú žiadosť
Iný dokument k zákazke23.12.2020
+1Žiadosťo nápravu
Iný dokument k zákazke22.07.2020
+1Oznámenieo vydaní rozhodnutia o predbežnom opatrení
Iný dokument k zákazke16.07.2020