Obstarávateľ

Ičo
35919001
Adresa
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Kontaktná osoba
JUDr. Lukáš Vitek
E-mail
lukas.vitek@ndsas.sk
Telefónne číslo
+421 258311048

Počet vyhlásených zákaziek


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
600
400
200
0

Vývoj úspor


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 %
20 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh
Stav
Ukončená
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Práce
Hodnotiace kritérium
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/Poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
369 506 890,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Áno
Dátum vyhlásenia súťaže
04.06.2015
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
29.06.2015 10:00

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzačov
Stav
Nespracované
13,7 %
Vylúčený
05460581 - Zahraničný subjekt (IT)
3,4 %
95590962 - Zahraničný subjekt (IT)
-6,9 %
367 231 113 €
0,6 %
22,1 %
Neúspešný
7,1 %
15,5 %
364 739 757 €
1,3 %
16,4 %
Neúspešný
-4,6 %
70422175 - Zahraničný subjekt (PL)
-2,9 %
13,2 %
12,8 %
356 345 280 €
3,6 %
5,8 %
Víťaz
14,7 %
6,5 %
17,2 %
14,7 %

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Zápisnicao vyhodnotení ponúk
Zápisnica23.04.2017
+1DiaľnicaD1 Prešov západ - Prešov juh §136 ods. 9 písm. b)
Iný dokument k zákazke09.12.2015
+1Správao zákazke
Správa o zákazke23.04.2017
+1Zápisnicao posúdení splnenia podmienok účasti
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti23.04.2017
+1Vysvetleniepodmienok účasti
Iný dokument k zákazke18.06.2015
+1Pokynna zmenu č. 3 k ZM/2017/0121/0003 - Diaľnica D1 Prešov Západ - Prešov Juh
Zmluva28.05.2020
+1Dodatokč. 2 k Zmluve o dielo č. ZM/2017/0121 - Zhotovenie stavby D1 Prešov západ - Prešov juh
Zmluva17.05.2018
+1Dodatokč. 1 k Zmluve o dielo č. ZM/2017/0121 - Zhotovenie stavby D1 Prešov západ - Prešov juh
Zmluva06.04.2017
+1Vysvetleniepodmienok účasti č.3
Iný dokument k zákazke22.06.2015
+1Informáciao výsledku vyhodnotenia ponúk
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk18.07.2016