Zaujímajú vás detailné informácie o zákazke?

Jediný komplexný zdroj informácií o všetkých predložených ponukách, dosiahnutých úsporách a všetkých súťažiacich firiem získajte s TRANSPAREX® PROFESSIONAL.

TRANSPAREX® ponúka detailné informácie o každej ukončenej alebo zrušenej zákazke. Kto sa súťaže zúčastnil, akú ponuku predložil, s kým súťažil a proti komu. Ako bola zákazka nastavená, aké boli podmienky účasti ako aj všetky zverejnené dokumenty zákazke. Pri zákazkách, ktoré neboli ukončené je možné nájsť všetky podmienky účasti, súťažné podklady aj doplňujúce dokumenty k zákazke.


    Čo získate s TRANSPAREX® PROFESSIONAL?
  • detailné informácie o zákazke
  • zoznam predložených ponúk vrátane cien a ponúkaných zliav
  • porovnanie navrhovaných cien s podobnými zákazkami
  • identifikácia vzťahov v zákazke
  • grafické znázornenie sídla spoločností, ktoré predložili ponuky
  • kompletná dokumentácia k zákazke vrátane všetkých predložených ponúk

Obstarávateľ

Ičo
35919001
Adresa
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovensko
Kontaktná osoba
E-mail
Telefónne číslo

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1000
500
0

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
25 %
20 %
15 %
10 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh
Stav
Ukončená
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Práce
Hodnotiace kritérium
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
369 506 890,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Áno
Dátum vyhlásenia súťaže
04.06.2015
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
29.06.2015 10:00

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzača
Stav
Lorem Ipsu
Nespracované
9,5 %
Vylúčený
Lorem Ipsum is simply dummy text o
3,4 %
Lorem Ipsum is simply dummy text o
-6,9 %
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum i
0,6 %
17,8 %
Neúspešný
Lorem Ipsum is simply
0 %
Lorem Ipsum is
12,2 %
Lorem Ipsum is simply
Lorem Ipsum i
1,3 %
11,5 %
Neúspešný
Lorem Ipsum is simply dummy text o
-4,6 %
Lorem Ipsum is simply dummy text o
-2,9 %
Lorem Ipsum i
11,9 %
Lorem Ipsum is simply
12,3 %
Metrostav a.s. (CZ)
356 345 280 €
3,6 %
6,1 %
Víťaz
Metrostav Slovakia a. s.
6,6 %
EUROVIA CS, a.s. - organizačná zložka Slovensko
6,5 %
EUROVIA SK, a.s.
13,1 %
Doprastav, a.s.
10,3 %

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zápisnica23.04.2017
+1Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh §136 ods. 9 písm. b)
Iný dokument k zákazke09.12.2015
+1Správa o zákazke
Správa o zákazke23.04.2017
+1Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti23.04.2017
+1Vysvetlenie podmienok účasti
Iný dokument k zákazke18.06.2015
+1Pokyn na zmenu č. 3 k ZM/2017/0121/0003 - Diaľnica D1 Prešov Západ - Prešov Juh
Zmluva28.05.2020
+1Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZM/2017/0121 - Zhotovenie stavby D1 Prešov západ - Prešov juh
Zmluva17.05.2018
+1Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZM/2017/0121 - Zhotovenie stavby D1 Prešov západ - Prešov juh
Zmluva06.04.2017
+1Vysvetlenie podmienok účasti č.3
Iný dokument k zákazke22.06.2015
+1Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk18.07.2016