Prehľad o organizácii
EUROVIA CZ a.s. - organizačná zložka Slovensko
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
31818714
2021778583
SK2021778583
100-149 zamestnancov
27.02.2003
Výstavba ciest a diaľnic
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
428 mil. €
N/A

Koneční užívatelia výhod EUROVIA CZ a.s. - organizačná zložka Slovensko


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EUROVIA CZ a.s. - organizačná zložka Slovensko


Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku) EUROVIA CZ a.s. - organizačná zložka Slovensko


Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby EUROVIA CZ a.s. - organizačná zložka Slovensko


Zriaďovateľ ZO EUROVIA CZ a.s. - organizačná zložka Slovensko


Predmet činnosti EUROVIA CZ a.s. - organizačná zložka Slovensko


Kataster EUROVIA CZ a.s. - organizačná zložka Slovensko


Skrátené výkazy EUROVIA CZ a.s. - organizačná zložka Slovensko