Prehľad o organizácii
HASTRA s.r.o.
Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina
31606296
2020446098
SK2020446098
25-49 zamestnancov
09.05.1994
Výstavba ciest a diaľnic
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Áno
Áno
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0
0
0
68,6 %
39,7 tis. €
-40,1 %
2022/2021
16,2 mil. €
14,3 %
2022/2021
0
-40,6 %
2022/2021
120 mil. €
153 %
2021/2020
1,73 mil. €

Zisk HASTRA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby HASTRA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 mil. €
25 mil. €
20 mil. €
15 mil. €
10 mil. €
transparex.sk
1 236,35
0,31
0,79
1,19

Zisk pred zdanením HASTRA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA HASTRA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod HASTRA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HASTRA s.r.o.


Konateľ HASTRA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HASTRA s.r.o.


Predmet činnosti HASTRA s.r.o.


Kataster HASTRA s.r.o.


Skrátené výkazy HASTRA s.r.o.