Prehľad o organizácii
M - SILNICE SK s.r.o.
Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina
36833380
2022448098
SK2022448098
5-9 zamestnancov
14.09.2007
Výstavba mostov,tunelov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,1
0,16
76,6 %
39,4 tis. €
19,4 %
2022/2021
1,58 mil. €
-35,8 %
2022/2021
0,02
19,5 %
2022/2021
25,1 mil. €
56,4 %
2022/2021
N/A

Zisk M - SILNICE SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby M - SILNICE SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
transparex.sk
62,23
0,23
0,7
1,44

Zisk pred zdanením M - SILNICE SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA M - SILNICE SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod M - SILNICE SK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie M - SILNICE SK s.r.o.


Konateľ M - SILNICE SK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. M - SILNICE SK s.r.o.


Predmet činnosti M - SILNICE SK s.r.o.


Kataster M - SILNICE SK s.r.o.


Skrátené výkazy M - SILNICE SK s.r.o.