Prehľad o organizácii

Súdne rozhodnutia


Spisová značka
Dátum vydania rozhodnutia
Navrhovateľ / Odporca
Sudca / Súd
18Cb/21/202301.06.2023
36004073
Zástupca: 45018201
36833380
JUDr. Gabriela Panáková
Okresný súd Žilina
31Ek/614/201916.09.2019
36833380
47508175
JUDr. Eva Bomborová
Okresný súd Banská Bystrica
31Ek/614/201926.05.2019
36833380
47508175
Mgr. Tomáš Černák
Okresný súd Banská Bystrica
6C/162/201024.01.2019
36833380
Zástupca: 42053609
Mgr. Andrej Kekely
Okresný súd Žilina