Obstarávateľ

Ičo
30416094
Adresa
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Kontaktná osoba
Nina Kurtulíková
E-mail
nina.kurtulikova@mindop.sk
Telefónne číslo
+421 259494785

Počet vyhlásených zákaziek


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
300
200
100
0

Vývoj úspor


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 %
20 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce - Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz - Holice, projekt PPP
Stav
Prebiehajúca
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Práce
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/Poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
4 530 000 000,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Áno
Dátum vyhlásenia súťaže
28.01.2015
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
13.03.2015 10:00

Dokumenty


Momentálne neobsahuje žiadne záznamy