Obstarávateľ

Ičo
37828100
Adresa
Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Kontaktná osoba
Martin Daniš
E-mail
martin.danis@bbsk.sk
Telefónne číslo
+421 484325645

Počet vyhlásených zákaziek


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
400
200
0

Vývoj úspor


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 %
40 %
20 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
Poskytovanie služieb pravidelnej, nepravidelnej a príležitostnej autobusovej dopravy.
Názov časti
Kategória č. 1: Poskytovanie služieb pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme.
Stav
Prebiehajúca
Zákazka je časťou
Áno
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Služby
Hodnotiace kritérium
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/Poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
408 960 000,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Nie
Dátum vyhlásenia súťaže
17.09.2020
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
13.10.2020 10:00

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Informáciao uložení podkladov a uverejňovaní dokumentov a ďalších informácií.
Súťažné podklady16.09.2020