Obstarávateľ

Ičo:30845572
Adresa:Šafárikovo nám. 6, 911 27 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovensko
Kontaktná osoba:Ing. Jozef Enderla
E-mail:jozef.enderla@mod.gov.sk
Telefónne číslo:+421 960317694

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4000
2000
0

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 %
10 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky:Nákup VTV 4x4
Stav:Zrušená
Zákazka je časťou:Nie
Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky sú vozidlá s balistickou ochranou na báze kolesového podvozku, schopné flexibilného nasadenia na vlastnom území a v rámci operácií NATO, EU a OSN. Sú určené k zabezpečeniu ochrany, taktického manévru jednotky, prepravu a palebnú podporu bojových jednotiek ( družstiev/tímov) v konfliktoch vysokej intenzity. Detailnejší popis predmetu zákazky tvorí časť B.1 súťažných podkladov.
Druh zákazky:Tovary
CPV kód:
35400000-8 - Vojenské vozidlá a súvisiace časti
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác:Šafárikovo nám. 6, 911 27 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH:321 000 000,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:Nie
Dátum vyhlásenia súťaže:06.06.2019
Koniec lehoty na predkladanie ponúk:02.07.2019 10:00

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Odpovede na otázky VO 421004.pdf
Iný dokument k zákazke09.06.2019
+1Záverečná správa o zákazke podľa § 24
Správa o zákazke18.05.2020
+1Informácia o vykonanom korigende v oznámení - zmena lehôt
Iný dokument k zákazke16.06.2019
+1Oznámenie o zrušení požitého postupu
Iný dokument k zákazke15.05.2020
+1Oznámenie verejného obstarávateľa
Iný dokument k zákazke03.07.2019
+1Vysvetlenie
Iný dokument k zákazke11.07.2019
+2Súťažné podklady
Súťažné podklady04.06.2019