Zaujímajú vás detailné informácie o zákazke?

Jediný komplexný zdroj informácií o všetkých predložených ponukách, dosiahnutých úsporách a všetkých súťažiacich firiem získajte s TRANSPAREX® PROFESSIONAL.

TRANSPAREX® ponúka detailné informácie o každej ukončenej alebo zrušenej zákazke. Kto sa súťaže zúčastnil, akú ponuku predložil, s kým súťažil a proti komu. Ako bola zákazka nastavená, aké boli podmienky účasti ako aj všetky zverejnené dokumenty zákazke. Pri zákazkách, ktoré neboli ukončené je možné nájsť všetky podmienky účasti, súťažné podklady aj doplňujúce dokumenty k zákazke.


    Čo získate s TRANSPAREX® PROFESSIONAL?
  • detailné informácie o zákazke
  • zoznam predložených ponúk vrátane cien a ponúkaných zliav
  • porovnanie navrhovaných cien s podobnými zákazkami
  • identifikácia vzťahov v zákazke
  • grafické znázornenie sídla spoločností, ktoré predložili ponuky
  • kompletná dokumentácia k zákazke vrátane všetkých predložených ponúk

Obstarávateľ

Ičo
30845572
Adresa
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovensko
Kontaktná osoba
E-mail
Telefónne číslo

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4000
2000
0

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 %
10 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
Nákup VTV 4x4
Stav
Zrušená
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Tovary
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
321 000 000,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Nie
Dátum vyhlásenia súťaže
06.06.2019
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
02.07.2019 10:00

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Odpovede na otázky VO 421004.pdf
Iný dokument k zákazke09.06.2019
+1Záverečná správa o zákazke podľa § 24
Správa o zákazke18.05.2020
+1Informácia o vykonanom korigende v oznámení - zmena lehôt
Iný dokument k zákazke16.06.2019
+1Oznámenie o zrušení požitého postupu
Iný dokument k zákazke15.05.2020
+1Oznámenie verejného obstarávateľa
Iný dokument k zákazke03.07.2019
+1Vysvetlenie
Iný dokument k zákazke11.07.2019
+2Súťažné podklady
Súťažné podklady04.06.2019