Obstarávateľ

Ičo
30845572
Adresa
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kontaktná osoba
Ing. Jozef Enderla
E-mail
jozef.enderla@mod.gov.sk
Telefónne číslo
+421 960317694

Počet vyhlásených zákaziek


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4000
2000
0

Vývoj úspor


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 %
10 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
Nákup VTV 4x4
Stav
Zrušená
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Tovary
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/Poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
321 000 000,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Nie
Dátum vyhlásenia súťaže
06.06.2019
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
02.07.2019 10:00

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Odpovedena otázky VO 421004.pdf
Iný dokument k zákazke09.06.2019
+1Záverečnáspráva o zákazke podľa § 24
Správa o zákazke18.05.2020
+1Informáciao vykonanom korigende v oznámení - zmena lehôt
Iný dokument k zákazke16.06.2019
+1Oznámenieo zrušení požitého postupu
Iný dokument k zákazke15.05.2020
+1Oznámenieverejného obstarávateľa
Iný dokument k zákazke03.07.2019
+1Vysvetlenie
Iný dokument k zákazke11.07.2019
+2Súťažnépodklady
Súťažné podklady04.06.2019