Zaujímajú vás detailné informácie o zákazke?

Jediný komplexný zdroj informácií o všetkých predložených ponukách, dosiahnutých úsporách a všetkých súťažiacich firiem získajte s TRANSPAREX® PROFESSIONAL.

TRANSPAREX® ponúka detailné informácie o každej ukončenej alebo zrušenej zákazke. Kto sa súťaže zúčastnil, akú ponuku predložil, s kým súťažil a proti komu. Ako bola zákazka nastavená, aké boli podmienky účasti ako aj všetky zverejnené dokumenty zákazke. Pri zákazkách, ktoré neboli ukončené je možné nájsť všetky podmienky účasti, súťažné podklady aj doplňujúce dokumenty k zákazke.


    Čo získate s TRANSPAREX® PROFESSIONAL?
  • detailné informácie o zákazke
  • zoznam predložených ponúk vrátane cien a ponúkaných zliav
  • porovnanie navrhovaných cien s podobnými zákazkami
  • identifikácia vzťahov v zákazke
  • grafické znázornenie sídla spoločností, ktoré predložili ponuky
  • kompletná dokumentácia k zákazke vrátane všetkých predložených ponúk

Obstarávateľ

Ičo
30416094
Adresa
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovensko
Kontaktná osoba
E-mail
Telefónne číslo

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
300
200
100
0

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 %
20 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce - Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz - Holice, projekt PPP
Stav
Ukončená
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Práce
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
4 530 000 000,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Áno
Dátum vyhlásenia súťaže
30.01.2015
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
13.03.2015 10:00

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzača
Stav
Zero Bypass Limited
1 891 280 000 €
58,2 %
58,2 %
Víťaz

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Oznámenie o otváraní ponúk časť KRITÉRIÁ
Iný dokument k zákazke03.12.2015
+5ponuka uchádzača ASTRELA
Ponuky uchádzačov07.06.2016
+1Výzva
Iný dokument k zákazke18.10.2015
+1Vysvetľovanie č. 7
Iný dokument k zákazke08.03.2015
+1zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Zápisnica29.05.2016
+1Vysvetľovanie č. 3
Iný dokument k zákazke25.02.2015
+1ponuka uchádzača ViaDunaj
Ponuky uchádzačov07.06.2016
+1Koncesie - analýzy
Koncesie - analýzy29.01.2015
+1informácia o zverejnení zmluvy
Informácia o zverejnení zmluvy26.05.2016
+1Správa o zákazke
Správa o zákazke29.05.2016