Obstarávateľ

Ičo
30416094
Adresa
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Kontaktná osoba
Nina Kurtulíková
E-mail
nina.kurtulikova@mindop.sk
Telefónne číslo
+421 259494785

Počet vyhlásených zákaziek


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
300
200
100
0

Vývoj úspor


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 %
20 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce - Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz - Holice, projekt PPP
Stav
Ukončená
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Práce
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/Poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
4 530 000 000,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Áno
Dátum vyhlásenia súťaže
30.01.2015
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
13.03.2015 10:00

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzačov
Stav
1 891 280 000 €
58,2 %
58,2 %
Víťaz

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Oznámenieo otváraní ponúk časť KRITÉRIÁ
Iný dokument k zákazke03.12.2015
+5ponukauchádzača ASTRELA
Ponuky uchádzačov07.06.2016
+1Výzva
Iný dokument k zákazke18.10.2015
+1Vysvetľovanieč. 7
Iný dokument k zákazke08.03.2015
+1zápisnicaz vyhodnotenia ponúk
Zápisnica29.05.2016
+1Vysvetľovanieč. 3
Iný dokument k zákazke25.02.2015
+1ponukauchádzača ViaDunaj
Ponuky uchádzačov07.06.2016
+1Koncesie- analýzy
Koncesie - analýzy29.01.2015
+1informáciao zverejnení zmluvy
Informácia o zverejnení zmluvy26.05.2016
+1Správao zákazke
Správa o zákazke29.05.2016