Obstarávateľ

Ičo:35919001
Adresa:Dúbravská cesta, 841 04 Bratislava, Slovensko
Kontaktná osoba:JUDr. Lukáš Vitek
E-mail:lukas.vitek@ndsas.sk
Telefónne číslo:+421 258311048

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1000
500
0

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
25 %
20 %
15 %
10 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky:D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové
Stav:Prebiehajúca
Zákazka je časťou:Nie
Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre vybrané stavebné objekty rozostavanej stavby diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala.
Druh zákazky:Práce
CPV kód:
45000000-7 - Stavebné práce45221240-6 - Stavebné práce na tuneloch71320000-7 - Inžinierske projektovanie
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác:Dúbravská cesta, 841 04 Bratislava, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH:260 921 237,26 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:Áno
Dátum vyhlásenia súťaže:06.02.2020
Koniec lehoty na predkladanie ponúk:31.03.2020 00:00

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+3Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk03.02.2021
+1D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové - podklady
Súťažné podklady04.02.2020