Zaujímajú vás detailné informácie o zákazke?

Jediný komplexný zdroj informácií o všetkých predložených ponukách, dosiahnutých úsporách a všetkých súťažiacich firiem získajte s TRANSPAREX® PROFESSIONAL.

TRANSPAREX® ponúka detailné informácie o každej ukončenej alebo zrušenej zákazke. Kto sa súťaže zúčastnil, akú ponuku predložil, s kým súťažil a proti komu. Ako bola zákazka nastavená, aké boli podmienky účasti ako aj všetky zverejnené dokumenty zákazke. Pri zákazkách, ktoré neboli ukončené je možné nájsť všetky podmienky účasti, súťažné podklady aj doplňujúce dokumenty k zákazke.


    Čo získate s TRANSPAREX® PROFESSIONAL?
  • detailné informácie o zákazke
  • zoznam predložených ponúk vrátane cien a ponúkaných zliav
  • porovnanie navrhovaných cien s podobnými zákazkami
  • identifikácia vzťahov v zákazke
  • grafické znázornenie sídla spoločností, ktoré predložili ponuky
  • kompletná dokumentácia k zákazke vrátane všetkých predložených ponúk

Obstarávateľ

Ičo
35919001
Adresa
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovensko
Kontaktná osoba
E-mail
Telefónne číslo

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1000
500
0

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
25 %
20 %
15 %
10 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové
Stav
Prebiehajúca
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Práce
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
260 921 237,26 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Áno
Dátum vyhlásenia súťaže
06.02.2020
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
31.03.2020 00:00

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+3Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk03.02.2021
+1D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové - podklady
Súťažné podklady04.02.2020
+1Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha
Zmluva23.04.2021
+0Zmluva o Dielo
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ30.04.2021
+1Správa o zákazke
Správa o zákazke07.06.2021
+1Zápisnica z otvárania ponúk
Zápisnica z otvárania ponúk08.06.2021
+1Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti09.06.2021