Obstarávateľ

Ičo
35919001
Adresa
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Kontaktná osoba
JUDr. Lukáš Vitek
E-mail
lukas.vitek@ndsas.sk
Telefónne číslo
+421 258311048

Počet vyhlásených zákaziek


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
600
400
200
0

Vývoj úspor


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 %
20 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové
Stav
Ukončená
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Práce
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/Poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
260 921 237,26 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Áno
Dátum vyhlásenia súťaže
06.02.2020
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
31.03.2020 00:00

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzačov
Stav
254 835 881 €
2,3 %
1,3 %
Víťaz
630782880 - Zahraničný subjekt (PL)
2,3 %
17,6 %

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Pokyn na zmenu č. 22 k ZM/2021/0130 - D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové
Zmluva12.05.2023
+1Pokyn na zmenu č. 24 k ZM/2021/0130 - D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové
Zmluva14.06.2023
+1Pokyn na zmenu č. 23 k ZM/2021/0130 - D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové
Zmluva19.05.2023
+3Informáciao výsledku vyhodnotenia ponúk
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk03.02.2021
+1D1Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové - podklady
Súťažné podklady04.02.2020
+1Zmluvao dielo - Zhotovenie stavby D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha
Zmluva23.04.2021
+0Zmluvao Dielo
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ30.04.2021
+1Správao zákazke
Správa o zákazke07.06.2021
+1Zápisnicaz otvárania ponúk
Zápisnica z otvárania ponúk08.06.2021
+1Zápisnicao posúdení splnenia podmienok účasti
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti09.06.2021