Obstarávateľ

Ičo
36126624
Adresa
Trenčín
Kontaktná osoba
Mgr. Tomáš Baláž
E-mail
tomas.balaz@tsk.sk
Telefónne číslo
+421 326555862

Počet vyhlásených zákaziek


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
400
200
0

Vývoj úspor


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 %
20 %
10 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
Obstaranie dopravcu pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Trenčiansky samosprávny kraj.
Názov časti
Považie
Stav
Prebiehajúca
Zákazka je časťou
Áno
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Služby
Hodnotiace kritérium
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/Poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Trenčín
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
301 124 720,06 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Nie
Dátum vyhlásenia súťaže
21.02.2023
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
06.04.2023 10:00

Podmienký účasti

Osobné postavenie
Ekonomické a finančné postavenie
Technická a odborná spôsobilosť
Záruky

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+28Súťažné podklady
Súťažné podklady20.02.2023
+1Odpovede na otázky VO 428502.pdf
Iný dokument k zákazke28.03.2023
+2Odpoved na ZoN_zaujemcom
Iný dokument k zákazke12.05.2023
+1Oznámenie o zmene lehôt na predkladanie ponúk a otváranie ponúk
Iný dokument k zákazke13.06.2023
+1Oznámenie o zmene lehôt na predkladanie a otváranie ponúk
Iný dokument k zákazke27.06.2023
+1Oznámenie o zmene lehôt na predkladanie ponúk a otváranie ponúk
Iný dokument k zákazke04.07.2023
+3Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie záujemcu, vrátane príloh
Iný dokument k zákazke23.06.2023
+1Odpoveď na všeobecnú žiadosť
Iný dokument k zákazke17.05.2023
+1Oznámenie o zmene lehôt na predkladanie a otváranie ponúk
Iný dokument k zákazke29.05.2023
+1Oznámenie o zmene lehôt na otváranie a predkladanie ponúk
Iný dokument k zákazke17.07.2023