Vyhľadávanie obchodných príležitostí


Dátum predkladania ponúk
Dátum vyhlásenia
Názov zákazky
Obstarávateľ
PHZ
Druh
Zdroj
31.05.2021 10:0005.05.2021Obec Lehnice29 943 € (bez DPH)TovaryVVO
09.05.2021 09:0005.05.2021Dopravný úrad464 640 € (bez DPH)TovaryVVO
10.06.2021 09:0005.05.2021Univerzitná nemocnica Bratislava133 569 € (bez DPH)TovaryVVO
31.05.2021 10:0005.05.2021Obec Lehnice212 636 € (bez DPH)TovaryVVO
31.05.2021 10:0005.05.2021Obec Lehnice49 747 € (bez DPH)TovaryVVO
31.05.2021 10:0005.05.2021Obec Lehnice20 640 € (bez DPH)TovaryVVO
31.05.2021 10:0005.05.2021Obec Lehnice21 349 € (bez DPH)TovaryVVO
09.05.2021 09:0005.05.2021Dopravný úrad125 899 € (bez DPH)TovaryVVO
26.05.2021 10:0005.05.2021Obec Očová233 459 € (bez DPH)PráceVVO
27.05.2021 10:0005.05.2021Mesto Trenčín342 728 € (bez DPH)PráceVVO