Prevádzkovateľom systému TRANSPAREX a webovej stránky transparex.sk je spoločnosť ProWise, a. s.

Spoločnosť ProWise, a. s. využíva technológiu cookies pre účely zaznamenávania informácií, ktoré sú nevyhnutné pre technické fungovanie webovej stránky transparex.sk a riadne fungovanie systému TRANSPAREX a jeho funkcionalít, a pre účely zbierania informácií o aktivite užívateľov na webovej stránke za účelom analýzy využívania webovej stránky a systému TRANSPAREX a ich následného zlepšovania podľa potrieb ich užívateľov.

 1. Čo sú cookies?

  Súbor cookie je malý dátový súbor (rôzne dlhé reťazce číslic a písmen), ktorý do webového prehliadača užívateľa webovej stránky uloží navštívená webová platforma. Súbory cookies ukladajú a prenášajú informácie na server webovej platformy, ktorú (opakovane) navštívi používateľ z daného webového prehliadača/počítača. Súbor cookie môže mať časovo obmedzenú životnosť.

  Ukladanie a využitie cookies a iných online identifikátorov ukladaných do webového prehliadača alebo zariadenia používateľa upravuje zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

  Nie je možné vylúčiť, že niektoré informácie získavané z cookies by teoreticky mohli byť prípadne spojené s osobnými údajmi používateľov, ak je používateľ registrovaný v systéme TRANSPAREX a je prihlásený do svojho účtu. Tieto prepojenia však nevykonávme.

  V každom prípade si prosím preštudujte ako chránime a používame osobné údaje - v Poučení o spracúvaní osobných údajov zákazníkov systému TRANSPAREX – spotrebiteľov, ktoré obsahuje všetky informácie o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb.

 2. Aké cookies webová stránka používa?

  Súbory cookies, ktoré sú využívané webovou stránkou transparex.sk, sú nevyhnutné (technické) cookies.

  Súbory týchto cookies zabezpečujú riadne fungovanie základných funkcionalít webovej stránky www.transparex.sk, napr. zapamätanie si prihlásenia sa do registrovaného účtu zákazníka, a pod. Bez využitia týchto súborov cookies by webová platforma transparex.sk nefungovala správne.

 3. Kedy môže prevádzkovateľ webu súbory cookies používať?

  Technické cookies sú nevyhnutné na fungovanie webovej platformy, preto na ich ukladanie do webového prehliadača a následné využitie nie je potrebný súhlas používateľa webovej platformy.

  Ak používateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, môže ich vypnúť v nastaveniach svojho webového prehliadača. Webový prehliadač môže používateľ nastaviť aj tak, aby ho informoval vždy, keď sa webová lokalita pokúsi uložiť súbor cookie do jeho počítača. Už uložené súbory cookie je možné spravovať prostredníctvom webového prehliadača.

  Viac informácií o zobrazení súborov cookie uložených vo webovom prehliadači, postupe ich vymazania a nastavení ich prijímania alebo zakázania nájde používateľ na stránke pomocníka internetového prehliadača, ktorý používa.

 4. Ako dlho sa cookies používajú?

  1. Súbory cookies relácie

   Súbory cookies relácie (dočasné cookies) existujú len v dočasnej pamäti po dobu, kým sa nachádza používateľ na webovej lokalite. Webové prehliadače zvyčajne vymažú súbory cookies relácie, keď používateľ zatvorí webový prehliadač. Na rozdiel od iných súborov cookie, nemajú dočasné cookies určenú dobu platnosti, na základe ktorej prehliadač rozpozná, že ide o súbory cookies relácie.

   Spoločnosť ProWise, a. s. takýto dočasný súbor cookies používa.

  2. Trvalé súbory cookies

   Na rozdiel od vypršania platnosti po zatvorení webového prehliadača – ako v prípade súborov dočasných cookies – platnosť trvalého súboru cookie vyprší v konkrétny dátum alebo po špecifickej dobe. To znamená, že po celú dobu platnosti bude súbor cookie prenášať informácie na server pri každej návšteve webovej stránky.

   Spoločnosť ProWise, a. s. takýto trvalý súbor cookies používa.

 5. Ako nás môžete kontaktovať?

  V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás kedykoľvek obráťte kontaktovaním nás na e-mailovej adrese gdpr@transparex.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára.