Zaujímajú vás detailné informácie o zákazke?

Jediný komplexný zdroj informácií o všetkých predložených ponukách, dosiahnutých úsporách a všetkých súťažiacich firiem získajte s TRANSPAREX® PROFESSIONAL.

TRANSPAREX® ponúka detailné informácie o každej ukončenej alebo zrušenej zákazke. Kto sa súťaže zúčastnil, akú ponuku predložil, s kým súťažil a proti komu. Ako bola zákazka nastavená, aké boli podmienky účasti ako aj všetky zverejnené dokumenty zákazke. Pri zákazkách, ktoré neboli ukončené je možné nájsť všetky podmienky účasti, súťažné podklady aj doplňujúce dokumenty k zákazke.


    Čo získate s TRANSPAREX® PROFESSIONAL?
  • detailné informácie o zákazke
  • zoznam predložených ponúk vrátane cien a ponúkaných zliav
  • porovnanie navrhovaných cien s podobnými zákazkami
  • identifikácia vzťahov v zákazke
  • grafické znázornenie sídla spoločností, ktoré predložili ponuky
  • kompletná dokumentácia k zákazke vrátane všetkých predložených ponúk

Obstarávateľ

Ičo
35841893
Adresa
Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava 1, Slovensko
Kontaktná osoba
E-mail
Telefónne číslo

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2
1.5
1

Vývoj úspor


2014
2015
1,5 %
1 %
0,5 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
Rozšírenie Lyžiarskeho strediska Bachledova dolina
Stav
Ukončená
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Práce
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava 1, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
1 580 000 000,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Áno
Dátum vyhlásenia súťaže
28.07.2014
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
14.08.2014 12:00

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzača
Stav
TLM INVESTMENT s. r. o.
1 578 839 €
99,9 %
31,9 %
Víťaz
Lorem Ipsum is
Lorem Ipsum
99,9 %
33,7 %
Neúspešný
Lorem Ipsum i
Lorem Ipsum
99,9 %
21,9 %
Neúspešný

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Správa o zákazke
Správa o zákazke16.10.2014
+1Zmluva
Zmluva30.10.2014
+1Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti16.10.2014
+2Zillion a. s.
Ponuky uchádzačov03.11.2014
+1Zápisnica z otvárania ponúk
Zápisnica z otvárania ponúk16.10.2014
+3TLM Investment s. r. o.
Ponuky uchádzačov03.11.2014
+222 ŠPORT, s. r. o.
Ponuky uchádzačov03.11.2014
+4Súťažné podklady
Súťažné podklady27.07.2014
+1Zápisnica
Zápisnica16.10.2014
+1Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk16.09.2014