Obstarávateľ

Ičo:35841893
Adresa:Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, Slovensko
Kontaktná osoba:Dušan Šiska
E-mail:info@skibachledova.sk
Telefónne číslo:+421 524498101

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2
1.5
1

Vývoj úspor


2014
2015
1,5 %
1 %
0,5 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky:Rozšírenie Lyžiarskeho strediska Bachledova dolina
Stav:Ukončená
Zákazka je časťou:Nie
Opis predmetu zákazky:Účelom stavby je rozšírenie lyžiarskeho strediska Ski Bachledova Jezersko o nový areál Malá Franková, kde bude vybudovaný vlek, dve zjazdové trate, zasnežovací systém a osadenie detského parku v areáli Bachledova dolina.
Druh zákazky:Práce
CPV kód:
45000000-7 - Stavebné práce42418290-8 - Lyžiarske vleky45234220-4 - Stavebné práce pre lyžiarske vleky45112700-2 - Terénne úpravy43325000-7 - Zariadenia pre parky a ihriská
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác:Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH:1 580 000 000,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:Áno
Dátum vyhlásenia súťaže:28.07.2014
Koniec lehoty na predkladanie ponúk:14.08.2014 12:00

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzača
Stav
TLM INVESTMENT s. r. o.
1 578 839 €
99,9 %
31,9 %
Víťaz
Lorem Ipsum is
Lorem Ipsum
99,9 %
33,7 %
Neúspešný
Lorem Ipsum i
Lorem Ipsum
99,9 %
21,9 %
Neúspešný

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Správa o zákazke
Správa o zákazke16.10.2014
+1Zmluva
Zmluva30.10.2014
+1Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti16.10.2014
+2Zillion a. s.
Ponuky uchádzačov03.11.2014
+1Zápisnica z otvárania ponúk
Zápisnica z otvárania ponúk16.10.2014
+3TLM Investment s. r. o.
Ponuky uchádzačov03.11.2014
+222 ŠPORT, s. r. o.
Ponuky uchádzačov03.11.2014
+4Súťažné podklady
Súťažné podklady27.07.2014
+1Zápisnica
Zápisnica16.10.2014
+1Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk16.09.2014