Zaujímajú vás detailné informácie o zákazke?

Jediný komplexný zdroj informácií o všetkých predložených ponukách, dosiahnutých úsporách a všetkých súťažiacich firiem získajte s TRANSPAREX® PROFESSIONAL.

TRANSPAREX® ponúka detailné informácie o každej ukončenej alebo zrušenej zákazke. Kto sa súťaže zúčastnil, akú ponuku predložil, s kým súťažil a proti komu. Ako bola zákazka nastavená, aké boli podmienky účasti ako aj všetky zverejnené dokumenty zákazke. Pri zákazkách, ktoré neboli ukončené je možné nájsť všetky podmienky účasti, súťažné podklady aj doplňujúce dokumenty k zákazke.


    Čo získate s TRANSPAREX® PROFESSIONAL?
  • detailné informácie o zákazke
  • zoznam predložených ponúk vrátane cien a ponúkaných zliav
  • porovnanie navrhovaných cien s podobnými zákazkami
  • identifikácia vzťahov v zákazke
  • grafické znázornenie sídla spoločností, ktoré predložili ponuky
  • kompletná dokumentácia k zákazke vrátane všetkých predložených ponúk

Obstarávateľ

Ičo
36259438
Adresa
Múzejná 6560, 929 01 Dunajská Streda, Slovensko
Kontaktná osoba
E-mail
Telefónne číslo

Počet vyhlásených zákaziek


2015
15
10
5
0

Vývoj úspor


2015
15 %
10 %
5 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
Zariadenie na chladenie a mrazenie ako súčasť automatickej chlebovej výrobnej linky
Stav
Zrušená
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Tovary
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Múzejná 6560, 929 01 Dunajská Streda, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
1 167 350 350,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Áno
Dátum vyhlásenia súťaže
06.06.2014
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
11.07.2014 10:00

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Súťažné podklady
Súťažné podklady13.10.2014
+1Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk11.01.2015