Obstarávateľ

Ičo:36259438
Adresa:Múzejná 6560, 929 01 Dunajská Streda, Slovensko
Kontaktná osoba:Ambrovics Andrea
E-mail:ambrovics.andrea@ambropek.sk; laci@buslaci.sk
Telefónne číslo:+421 917586512

Počet vyhlásených zákaziek


2015
15
10
5
0

Vývoj úspor


2015
15 %
10 %
5 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky:Zariadenie na chladenie a mrazenie ako súčasť automatickej chlebovej výrobnej linky
Stav:Zrušená
Zákazka je časťou:Nie
Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je dodávka a montáž technologického zariadenia na chladenie, dopravu a mrazenie cesta pre výrobu mrazených pekárenských chlebových produktov.
Druh zákazky:Tovary
CPV kód:
42215000-6 - Zariadenia na priemyselnú prípravu alebo výrobu potravín alebo nápojov
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác:Múzejná 6560, 929 01 Dunajská Streda, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH:1 167 350 350,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:Áno
Dátum vyhlásenia súťaže:06.06.2014
Koniec lehoty na predkladanie ponúk:11.07.2014 10:00

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Súťažné podklady
Súťažné podklady13.10.2014
+1Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk11.01.2015