Vyhľadávanie


Hodnotenie verejných obstarávateľov/obstarávateľov "Zodpovedný obstarávateľ 2021"


#
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
Konečný počet bodov
Hodnotenie
1Ľubovnianska nemocnica, n.o.96,4323,7590,2210010096,4498,6310088,18
A+
2Národný bezpečnostný úrad75,128,810010010093,4110010087,16
A+
3Obec Mníchova Lehota10013,5390,3910010089,5110010086,68
A+
4Bratislavské regionálne ochranárske združenie1000,4810010010094,1198,710086,66
A+
5Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov78,0517,2795,4610010098,2510010086,13
A+
6Národná transfúzna služba SR81,489,3410010010097,0310010085,98
A+
7Obec Prusy75,0527,3599,0210010088,8991,6710085,25
A+
8DataCentrum80,2926,4880,6810010090,2799,1310084,61
A+
9Obec Imeľ1005,0410010010071,1510010084,52
A+
10Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby75,414,1410010010096,5699,6810084,47
A+
11Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín69,934,0110010010097,5699,5210083,88
A+
12Obec Turčianske Kľačany77,922,3710010010090,0698,9610083,66
A+
13MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy64,097,7110010010097,6298,8610083,54
A+
14Obec Podolie73,990,9310010010097,2595,6510083,48
A+
15Obec Utekáč1006,5977,3510010083,3310010083,41
A+
16Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici61,8914,4998,1410010095,2597,4810083,41
A+
17Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.76,953,7788,2610010098,4899,6510083,39
A+
18Obec Podbrezová91,322,6577,3510010095,6310010083,37
A+
19Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach69,1410,0591,9510010094,4510010083,2
A+
20Obec Hermanovce77,197,928510010094,7710010083,11
A+
21Mesto Kysucké Nové Mesto80,421,0385,9810010097,6899,7610083,11
A+
22Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov70,634,2294,1110010094,7310010082,96
A+
23Obec Štrba72,051,8292,51001009799,4910082,86
A+
24Obec Krakovany72,489,5493,6310010087,0710010082,84
A+
25Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.71,774,9790,0910010094,8510010082,71
A+

Transparentnosť vo verejnom obstarávaní podporili:


KONŠTRUKTA – DefenceLogtradeKrajči ConsultingEkoaurisSynergiq

Disclaimer – vylúčenie zodpovednosti


Spoločnosť ProWise, a.s. je autorom metodiky hodnotenia výkonnosti verejných obstarávateľov, zverejnenej na webovom sídle www.transparex.sk. Hodnotenie verejných obstarávateľov je založené výlučne na dátach získaných prostredníctvom automatizovaného a semiautomatizovaného spracovania dát zverejňovaných vo vestníku verejného obstarávania. Výsledkom sú hodnotenia verejných obstarávateľov založené na objektivizovaných kritériách hodnotiacich výsledky analýz dátových zdrojov.

ProWise, a.s. ako prevádzkovateľ informačného systému TRANSPAREX zverejnením hodnotenia „Zodpovedný obstarávateľ“ nerealizovala hĺbkové alebo ivestigatívne analýzy verejných obstarávateľov. Z objektívnych dôvodov neboli vykonané plošné kontroly konfliktov záujmov zainteresovaných osôb ani fyzická kontrola jednotlivých predložených ponúk. Neboli hodnotené jednotlivé zákazky z hľadiska zákonnosti zvolených postupov zadávania zákaziek, stanovených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. V prípade záujmu verejných obstarávateľov o vykonanie hĺbkových analýz je potrebné kontaktovať spoločnosť ProWise, a.s. s individuálnou požiadavkou na vykonanie auditu.